< Terug naar overzicht

Eén Belgische werknemer op negen ervaart agressie op het werk

In een rondvraag bij meer dan 45.000 Belgische werknemers tussen 2016 en 2018, gaf één op negen respondenten (11,4 procent) aan dat ze in de zes maanden voorafgaand aan de enquête te maken kregen met agressie op de werkvloer. Het ging van beledigingen en bedreigingen tot fysiek geweld.

Onder agressie op de werkvloer vallen alle incidenten waarbij werknemers beledigd, bedreigd of aangevallen worden en die een bedreiging vormen voor hun veiligheid, welzijn en/of gezondheid. Tussen 2016 en 2018 werd 11,4 procent van de werknemers er minstens één keer in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging mee geconfronteerd en 1,3 procent kreeg er zelfs minstens wekelijks mee te maken.  De meest voorkomende vormen van agressie zijn uitgescholden of beledigd worden (10,4 procent), bedreigd worden met fysiek geweld (4,2 procent) en fysiek aangevallen worden (3,2 procent).

Agressie op het werk komt iets vaker voor bij mannen (12,7 procent) dan bij vrouwen (10,7 procent). In bijna de helft van de gevallen (48,5 procent) gaat het om agressie door externen, zoals bijvoorbeeld klanten, patiënten of leerlingen. Voorts duidt 31,3 procent één of meer collega’s of leidinggevenden aan als dader(s). In 5,2 procent van de gevallen worden zowel externe als interne personen aangewezen als oorzaak van de agressie op het werk; de overige 15,2 procent vulden deze vraag niet in.

Opvallend is dat vrouwelijke werknemers vaker te maken krijgen met externe agressie (57,5 externe tegenover 25,9 procent voor interne agressie) terwijl dit voor de mannelijke respondenten meer gelijkloopt (34,9 externe tegenover 39,9 procent interne agressie).

De leeftijd speelt minder een rol: werknemers jonger dan 45 jaar (11,5 procent) krijgen er vrijwel evenveel mee te maken als de 45-plussers (11,2 procent). Wel komt de eerste groep iets vaker in aanraking met externe agressie in vergelijking met de oudere werknemers.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat agressie het vaakst voorkomt in de bouwsector (16,2 procent), op de voet gevolgd door de overheidssector (14,5 procent). In de gezondheidszorg en het onderwijs hebben werknemers meer te kampen met externe agressie (64,9 en 57,4 procent). In de industrie haalt interne agressie dan weer de bovenhand (58,3 tegenover 41,7 procent externe agressie).

Risico op burn-out dubbel zo hoog

De gevolgen van beledigingen, bedreigingen of fysieke aanvallen op de werkvloer zijn niet min. Werknemers die ermee geconfronteerd werden, lopen bijna dubbel zoveel kans om (langdurig) uit te vallen met een burn-out (30,1 tegenover 14,1 procent). De intentie om op termijn bij dezelfde werkgever aan de slag te blijven ligt bij slachtoffers bovendien een stuk lager (50,1 tegenover 67,9 procent). Maar liefst 34,9 procent van hen ervaart hoge stress, tegenover 18,2 procent bij wie niet met agressie op het werk af te rekenen kreeg.

Zowel werknemers als werkgevers hebben erbij te winnen agressie op de werkvloer aan te pakken. Zo kunnen ondernemingen onder meer een agressiebeleid opstellen en opleidingen rond agressie en conflicten aanbieden. Ten slotte moeten bedrijven ook sterk inzetten op conflictbemiddeling, teaminterventies of een individuele begeleiding na een agressie-incident”, besluit Lode Godderis, directeur Kennis, Informatie en Research van de externe dienst voor preventie en bescherming IDEWE, die het onderzoek voerde.

Bron: IDEWE

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen