< Terug naar overzicht

Eén Belg op de vijf is bang baan te verliezen

Bijna een vijfde van de Belgische werknemers (18%) is bang om zijn werk te verliezen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005. Vlaamse werknemers klagen wel veel minder over hun arbeidsomstandigheden dan hun Waalse collega’s.

Dat blijkt uit de barometer van de kwaliteit van werk door de Fondation Travail-Université, een stichting die bestaat uit onderzoekers van de UCL en de universiteit van Namen. De stichting voerde de barometer uit op vraag van de christelijke vakbond CSC.

18% van de Belgische werknemers is bang om zijn werk te verliezen, een verdubbeling ten opzichte van 2005. De werkonzekerheid is vooral hoog bij mensen die al in aanraking kwamen met een herstructurering (21%) en bij werknemers met een contract van bepaalde duur (46%). Ook mensen werkzaam in de horeca, industrie en ICT-sector ervaren een grotere werkonzekerheid.

Uit de barometer blijkt ook dat het aantal mannen dat deeltijds werkt, bijna verdubbeld is in tien jaar tijd. Werknemers zijn ook steeds hoger gekwalificeerd. Het aantal werknemers met een diploma hoger onderwijs steeg tussen 2001 en 2011 van 35% naar 41%. Het aantal vrouwen met zo’n diploma ligt op 47% (+6% in tien jaar), tegenover 36,6% bij de mannen (+1,6%).

Regionale verschillen
In Brussel en Wallonië heeft een jongere zonder diploma één kans op de drie om werk te vinden. In Vlaanderen ligt de tewerkstellingsgraad van die categorie op 51%.

Voor mensen met een diploma hoger onderwijs van het lange type is dat zowat 90%. In Brussel verlaat ongeveer 20 procent van de jongeren de school zonder diploma, tegenover 14% in Wallonië en 8,7% in Vlaanderen.

De barometer toont nog enkele andere opmerkelijke verschillen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Zo klagen Walen veel meer over hun arbeidsomstandigheden. 35,9% van de Walen en Brusselaars zegt altijd of bijna altijd stress te ervaren op het werk tegenover 22% van de Vlamingen. Meer Franstaligen (17%) dan Nederlandstaligen (14%) klagen over een onevenwichtige balans werk en privéleven.

Franstaligen kampen ook meer met depressies (13,5%, 5,5% in Vlaanderen), vermoeidheid (44,2% versus 28,5%) en slaapproblemen (24,8% en 18,3%). Waalse en Brusselse werknemers beweren ook veel meer te zijn blootgesteld aan allerlei risico’s tijdens het werk, zoals repetitieve handelingen, blootstelling aan toxische producten, extreme temperaturen en overdreven geluid.

60% van de Vlaamse werknemers zegt dat ze goed betaald worden voor het werk dat ze verrichten, in Brussel en Wallonië is slechts 52% tevreden.

De onderzoekers wijten de regionale verschillen aan culturele verschillen en wijzen erop dat arbeid op een meer moderne manier is georganiseerd in Vlaanderen dan in Wallonië. Vlaamse werknemers ervaren meer autonomie op het werk en vinden dat er naar hun mening geluisterd wordt. Al benadrukken de onderzoekers dat er geen sprake is van twee verschillende werelden. Het verschil zit hem in de managementpraktijken.

Bron: Le Soir

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen