< Terug naar overzicht

Een arbeidsmarkt met verschillende snelheden

Mensen met een vreemde origine hebben het nog steeds moeilijk op de arbeidsmarkt. Er zijn verbeteringen, maar tegen het huidige tempo zal het nog decennia duren voordat zij evenveel kansen hebben op een job als mensen van Belgische origine. Zelfs al hebben zij een diploma in hetzelfde studiedomein, toch blijft de kans dat ze werk vinden gevoelig kleiner.

De nieuwe editie van het rapport ‘Socio-economische Monitoring – Arbeidsmarkt’ van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia, toont dat verschillen tussen personen van Belgische en vreemde origine groot blijven, zelfs bij gelijk opleidingsniveau en studiedomein.

Op het vlak van arbeidskwaliteit (lonen, mobiliteit tussen statuten, sectoren en types contracten) verbeterde de situatie voor bijna alle niet-Belgische originegroepen, maar desondanks blijven personen van vreemde origine oververtegenwoordigd in beroepen of arbeidsmarktsegmenten met minder goede banen. De segmentatie van de arbeidsmarkt is dus hardnekkig, ook in de openbare sector.

Unia wijst erop dat maar 46,5 procent mensen van Maghrebijnse origine een job heeft, tegenover 73,7 procent van de personen van Belgische origine. Personen afkomstig uit het Nabije- of Midden-Oosten komen er nog slechter vanaf met 33,6 procent. Voor die laatste groep kan dit voor een groot stuk verklaard worden doordat hij meer nieuwkomers telt die hun plaats op de arbeidsmarkt nog zoeken.

Diploma

Bovendien blijkt dat personen van Belgische origine met diploma’s uit allerlei studiedomeinen terechtkomen in sectoren met relatief hoge lonen en personen van niet-EU-origine enkel wanneer ze een specifiek diploma hebben. Tegelijk komen personen van vreemde origine met allerlei opleidingen vaker in sectoren met relatief lage lonen terecht.

Jongeren van vreemde origine vinden ook veel minder snel werk dan hun leeftijdsgenoten van Belgische origine. Uit de analyse van de data blijkt dat jongeren van Belgische origine ongeveer binnen drie maanden een eerste job vinden. Jongeren met Maghrebijnse roots doen er drie keer zo lang over, jongeren uit het Nabije- of Midden-Oosten kost het soms wel meer dan een jaar.

Structurele discriminatie en ‘etnostratificatie’

Al sinds 2013 legt Unia de arbeidsmarkt onder de loep. Eerst keek het alleen naar origine, leeftijd en geslacht om een achterstand te onderzoeken. Daar kwamen telkens factoren bij, zoals diploma en ook studiedomein. Hoe meer informatie we hebben, hoe duidelijker het wordt: het is structurele discriminatie die de jobkansen in België verkleint en die onze arbeidsmarkt opdeelt in verschillende laagjes. Mensen met een vreemde origine vindt men vaker in de slecht betaalde en precaire jobs. De betere jobs zijn voor werknemers van Belgische origine.

Bron: FOD WASO/Unia

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen