< Terug naar overzicht

Educatief verlof niet altijd als zinvol ervaren

Werkgevers zijn totaal verdeeld over het nut van educatief verlof voor werknemers. Een derde is voorstander (33%), een derde is tegenstander (32%) en nog eens ??n op drie staat er neutraal tegenover of heeft geen mening (35%). De motivatie van de werknemer en de meerwaarde voor de werkgever zijn de belangrijkste troeven van het educatief verlof. De regelgeving kan wel beter en het aantal verlofdagen is te uitgebreid.

Het sociaal secretariaat HDP stelt dit vast op grond van gegevens over 125.000 werknemers. Daarvan namen 1533 personen (1%) tijdens het schooljaar 2004-2005 educatief verlof. Die werken in 517 verschillende ondernemingen. Wordt er educatief verlof opgevraagd in de onderneming, dan gaat het dus over gemiddeld drie personen. Dat stemt overeen met gemiddeld 4,1% van het totaal aantal werknemers in een bedrijf.

De vraag naar educatief verlof houdt geen verband met de sector of met de grootte van de onderneming. De meeste aanvragers zijn mannen (56%) en bedienden (54%) en de leeftijd van de ‘nieuwe studenten’ ligt meestal (70%) tussen 26 en 45 jaar. Wie educatief verlof neemt, houdt het meestal beperkt tot vijf dagen (45%) of soms tot maximaal tien dagen (30%) en zal de opleiding vooral volgen wanneer hij of zij nog niet lang in de onderneming werkt. Bijna de helft (46%) knijpt er even tussenuit binnen de eerste vijf jaar na indiensttreding, met een piek op 10,5% tijdens het eerste werkjaar. Toch zien we dat 9% van de aanvragers al meer dan 20 jaar anciënniteit heeft.

Voorstanders van het educatief verlof vinden vooral dat de motivatie van de werknemer toeneemt als hij de kans krijgt een cursus te volgen die hem interesseert. Ze zijn ook van mening dat de opleidingen ook de werkgever onrechtstreeks iets bijbrengen. Koele minnaars van het verlof stellen dat de regelgeving te wensen overlaat: er is in te veel verlofdagen voorzien en de terugbetaling gebeurt te laattijdig. De werkgevers ondervinden moeite om medewerkers met verlof te vervangen en hebben de indruk dat sommige werknemers het systeem misbruiken om meer vakantiedagen te krijgen. Bijna 30% ziet nauwelijks of geen verband tussen de cursus en het beroep. De meeste opleidingen vinden volgens de werkgevers gewoonlijk buiten de werkuren plaats (43%). Slechts een minderheid van de opleidingen (15%) loopt altijd tijdens de werktijd.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen