< Terug naar overzicht

Duurzaam werk: een vlag met vele ladingen

Meer dan acht op tien Vlamingen werken omdat ze zichzelf willen ontplooien, evenveel omdat ze iets willen betekenen voor de maatschappij. Carrière maken is voor de helft minder van tel. Al valt het op dat werknemers een duurzame job vooral koppelen aan hun eigen werksituatie en minder aan ecologie.

Steeds meer Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij, volgens de Werkbarometer 2020 van Trendhuis die percepties en attitudes van werkgevers en werknemers onder de loep neemt.

Waarom werken ze? Om hun levensonderhoud te betalen, zo antwoordt 92 procent van de 1000 Vlamingen die deelnamen aan het onderzoek. Dat buiten beschouwing gelaten, zijn zingeving en persoonlijke ontwikkeling de belangrijkste motieven, met elk 86 procent van de respondenten. Zeker bij zingeving valt de sterke toename sinds 2016 op. Carrièretijgers zijn dan weer in de minderheid: slechts de helft van de ondervraagden geeft aan dat carrière maken hun hoofdmotivering is.

Evenwicht werk en privé

Zes op tien vinden een duurzame job er vooral een met een positieve sociale impact. Voor de helft van de werknemers is het er een waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De helft van de werknemers en zes op tien van de werkgevers denken ook aan een job die zich aanpast aan de veranderende maatschappij. De respondenten verwachten steeds minder oud te worden in dezelfde job. Slechts 37 procent ziet een duurzame betrekking als een waarin ze een heel leven werken.

Niet eens de helft (45 procent) koppelt ecologische impact aan duurzame jobs. Vooral vrouwen leggen minder de link dan mannen. Financiële stabiliteit is dan weer iets dat meer oudere Vlamingen aanvinken: zes op tien vijftigplussers vinden dat dit hoort bij een duurzame job, tegenover vier op tien twintigers en jonge dertigers.

Een goed evenwicht tussen werk en privé, een positieve werksfeer en zekerheid maken volgens werknemers een baan duurzaam. Het belang van evenwichtig tussen werk en privé blijkt eveneens uit de concrete voorkeuren. Drie op vier Vlamingen vinden dat flexibele werkuren en thuiswerken de norm moeten zijn en 55 procent droomt van een vierdaagse werkweek. Over dat laatste zijn werkgevers (45 procent) duidelijk minder enthousiast dan werknemers (60 procent). Een hoger loon of meer vakantiedagen? Voor beide zijn heel wat fans te vinden.

Voldoende waardering tonen aan de medewerkers is ook belangrijk voor de helft van de werknemers, net als inzetten op gezondheid en welzijn (45 procent).

Weinig angst voor technologie

Bijna drie op vier Vlamingen liggen niet wakker van hun toekomstige werkzekerheid of van automatisering die jobs opslokt, hoewel niet iedereen even gerust is. Zij die in een kmo werken, maken zich meer zorgen dan hun collega’s in grote organisaties. Werkgevers liggen hiervan nog minder wakker (20 procent) dan werknemers (28 procent). Toch koppelt amper een op tien ‘up-to-date zijn met technologische trends’ aan een duurzame organisatie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen