< Terug naar overzicht

Dubbel zoveel ziekteverzuim bij grote bedrijven

Langdurig ziekteverzuim steeg de voorbije vier jaar met maar liefst 20 procent. Kortstondig, middellang en lang ziekteverzuim, het vreet aan de capaciteit van de voornamelijk grote bedrijven.

Het hoogste percentage niet-gepresteerde werkbare uren komt van medewerkers die langer dan een jaar ziek zijn en dat percentage is de voorbije vier jaar blijven stijgen. Onlogisch is dat niet: iemand die langer dan een jaar ziek is en ziek blijft, blijft in de statistieken jaar na jaar meetellen. Dat maakt de realiteit er echter niet minder problematisch op.

Peter Tuybens, Director Acerta Consult: “Voor 2017 komen we aan een percentage ziekteverzuim van meer dan 1 jaar van 2,76 procent. Een stijging met 19,1 procent in 4 jaar tijd. In de categorie arbeiders van 60-64 jaar, werd in 2017 een vierde (25,18 procent) van de uren niet gepresteerd wegens ziekte, langer dan 1 jaar.”

7,33 procent van de arbeidsuren van alle  vrouwelijke arbeiders en 3,46 procent van de arbeidsuren van mannelijke arbeiders worden al jaren omgezet in langdurig ‘ziek’. Voor de mannelijke bedienden gaat het over 0,91 procent langdurig zieken, de vrouwelijke bedienden hebben een afwezigheidspercentage langdurige ziekte van 2,06 procent.

Grote bedrijven zijn verzuimgevoeliger

Acerta stelt vast dat het ziekteverzuim in Belgische ondernemingen zeer afhankelijk is van de omvang van de onderneming. In de kleinste ondernemingen (met minder dan 5 werknemers in dienst) is de werknemer het minst afwezig. Alle afwezigheden als gevolg van ziekte of ongeval samengeteld, bedragen ze 4,49 procent van het aantal arbeidsdagen.

Naargelang de onderneming groeit, stijgt ook het ziekteverzuim: bij de ondernemingen met meer dan 500 werknemers in dienst bedraagt het verzuimpercentage 8,58 of bijna het dubbele van de kleinste ondernemingen.

Minst kortstondig ziekteverzuim bij 55-plussers

Het kortstondig ziekteverzuim, korter dan 1 maand, is de voorbije 4 jaar met 5,11 procent gestegen, van 2,17 procent van alle werkbare uren naar 2,28 procent in 2017, berekent Acerta. Vertaald in arbeidsdagen, betekent dit dat gemiddelde elke voltijdse werknemer bijna 6 dagen per jaar kortstondig ziek is.

Het hoogste percentage kortstondig ziekteverzuim vind je bij vrouwelijke arbeiders: 3,51 procent niet-gepresteerde uren. Tegelijk is de categorie van vrouwelijke arbeiders wel de traagst stijgende. Het laagste cijfer inzake kort verzuim vind je bij de mannelijke bedienden. Zij zijn 1,55 procent van de tijd afwezig wegens ziekte. Deze categorie noteert wel de hoogste stijging in kort ziekteverzuim, namelijk 8,38 procent.

Verrassing als we het ziekteverzuim onderzoeken in functie van de leeftijd van de werknemer:  bij de werknemers tussen 30 en 35 jaar piekt het korte ziekteverzuim het hoogste. Hun percentage ziekte-uren komt zelfs 11,8 procent hoger uit dan dat van 55-plussers, die het met 2,15 procent beter doen dan elke jongere leeftijdsgroep.

Middellang ziekteverzuim laagste en stagnerend

Ziekteverzuim van langer dan een maand, maar korter dan een jaar (middellang ziekteverzuim) is er de oorzaak van dat 1,72 procent van de werkbare uren niet wordt gepresteerd. Dat is het laagste percentage van alle drie de ziekteperiodes die we onderscheiden (kort, middellang en lang).

Anders dan bij het kortstondige verzuim, stijgt het middellange verzuim wel met de leeftijd tot de leeftijd van 55 jaar. Zo vertegenwoordigt  deze vorm van verzuim 0,77 procent van het theoretisch aantal arbeidsuren in de leeftijdscategorie 20 tot minder dan 25 jaar, maar stijgt dit tot 2,29 procent in de leeftijdscategorie 50 tot  minder dan 55 jaar.  Daarna daalt deze vorm van verzuim.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen