< Terug naar overzicht

Dit zijn de prioriteiten van de Belgische HR-professionals

Rekrutering, opleiding en ontwikkeling, en het beheer van talent - dit trio vormt in Belgiƫ de prioriteit van de HR-afdeling voor de komende 12 maanden. Via telewerk en flexibele uren hoopt HR daarnaast om meer vrouwen aan te trekken in de onderneming.

Het rekruteringsadviesbureau Michael Page publiceerde zopas zijn ‘HR Barometer’ die, gespreid over een jaar, de tendensen en uitdagingen op het vlak van human resources in kaart brengt. Zo'n 2500 HR-directeurs in 65 landen wereldwijd, onder wie 105 in België, vulden een online-enquête in.

Prioriteiten in het teken van groei

Voor 38 procent van de Belgische HR-verantwoordelijken is het aantrekken van talent een prioriteit voor hun departement. Dat percentage is hoger dan het gemiddelde wereldwijd (32 procent) en in Europa (31 procent), en wijst op aanzienlijke rekruteringsbehoeften. Ondanks het feit dat 42 procent van de Belgische HR-verantwoordelijken wil inzetten op een personeelstoename in hun onderneming, trekt een grote meerderheid (57 procent) toch geen groter budget uit voor rekrutering.

Er zijn dus geen belangrijke strategische ontwikkelingen op de Belgische arbeidsmarkt. Bepaalde sectoren zoals retail of digital doen het zeer goed en rekruteren sterk, maar toch blijft retentie het sleutelwoord. Dat weerspiegelt zich overigens in de andere twee prioriteiten van de HR-departementen: het beheer van talent (38 procent) en opleiding en ontwikkeling (34 procent).

Wat is het HR-rendement?

Voor een grote meerderheid van de bevraagde Belgische ondernemingen zijn de prestaties van het personeel (67 procent) en het personeelsverloop (46 procent) de belangrijkste prestatie-indicatoren op het vlak van human resources, vóór de competentie van het personeel (42 procent) of de efficiëntie van de rekrutering (35 procent).

Er blijft veel te doen inzake meting van het HR-rendement. Zo blijven HR-departementen het moeilijk hebben om hun inspanningen en realisaties transparant te maken. Ongeacht het aandeel van het HR-budget dat bedrijfsleiders aan rekrutering besteden, moeten ze hun investering garanderen door de efficiëntie van hun rekruteringsbeleid, en de competenties van het personeel en hun beroepstoewijding systematisch op te volgen.

Het HR-departement als strategisch departement

De Belgische ondernemingen zijn niet van plan hun HR-departementen aanzienlijk uit te breiden. Meer nog, 72 procent van de respondenten voorziet geen enkele verandering inzake werkmiddelen. Slechts 14 procent plant een uitbreiding van hun departement en 13 procent verwacht zelfs een inkrimping van hun personeelsbestand. Dat leidt dus tot een essentiële vraag: zullen HR-directeurs de strategische visie van hun management in de praktijk kunnen brengen?

De Belgische ondernemingen hebben de voorbije jaren hun HR-departementen gereorganiseerd en hebben daarbij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de traditionele HR-diensten van het type loonbeheer enerzijds en de businesspartners aan wie de kern van de strategische invulling wordt toevertrouwd anderzijds. De verschuiving naar een strategisch departement dat in staat is duidelijk afgelijnde doelstellingen te behalen, zal niet van vandaag op morgen gebeuren.

Flexibiliteit als maatregel om meer vrouwen aan te trekken

67 procent van de in België bevraagde HR-verantwoordelijken zijn vrouwen (tegenover een wereldwijd gemiddelde van 58 procent). Vandaag voeren heel wat toonaangevende ondernemingen een beleid dat ijvert voor gendergelijkheid. Op Europees niveau vindt sinds jaren een debat plaats rond het thema en ook al moet er nog veel gebeuren, HR heeft een merkelijk betere balans dan bijvoorbeeld finance.

Volgens de studie behoren flexibele werkomstandigheden tot de belangrijkste maatregelen die de Belgische ondernemingen treffen om de integratie van vrouwen in de onderneming te bestendigen en hun retentie te verzekeren. Slechts 27 procent van de respondenten in België bevestigt echter een beleid op papier te hebben rond dit thema, ver achter hun collega’s in het Verenigd Koninkrijk (73 procent), Luxemburg (54 procent) of Duitsland (51 procent).

Bron: Michael Page (michaelpage.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen