< Terug naar overzicht

Discussie arbeiders-bedienden leidt tot impasse op werkvloer

Werkgevers hebben weinig geloof in een onderhandelde uitkomst voor het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit leidt tot een totale impasse op de werkvloer en economische schade. Bovendien ontbreekt een eensgezinde visie bij de werkgevers zelf.

Dat blijkt uit een enquête van denktank Itinera en sociaal secretariaat Partena bij 1024 werkgevers. Een meerderheid van de werkgevers (85 procent) is ongerust over de onzekerheid van het eenheidsstatuut.

Bovendien zijn werkgevers zeer pessimistisch. 70 procent acht het onwaarschijnlijk of onmogelijk dat het sociaal overleg een onderhandelde oplossing vindt. Slechts twee procent is ervan overtuigd dat de sociale onderhandelaars eruit zullen geraken.

Die ongerustheid leidt tot een totale impasse op de werkvloer. Zowel werkgevers als vakbonden blijven van de materie af. 85 procent van de ondervraagde werkgevers heeft nog geen maatregelen genomen om te anticiperen op de gelijkschakeling van het ontslagstatuut. Zelfs werkgevers met veel arbeiders blijven stil afwachten. Net als de vakbonden, in meer dan 95 procent van de ondernemingen hebben vakbonden nog geen eisen geformuleerd met betrekking tot een eenheidsstatuut.

Slechts een kleine minderheid (ongeveer 10 procent) anticipeert op het wettelijke eenheidsstatuut door intern de loon- en arbeidsvoorwaarden van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar te brengen of te herbekijken.

Economische tol


De onzekerheid over het de eenmaking van het statuut arbeiders en bedienden berokkent de Belgische economie bovendien schade. Meer dan 40 procent van de ondervraagde werkgevers bevestigt dat investerings- en tewerkstellingsbeslissingen negatief beïnvloed worden door de aanhoudende onzekerheid over het nieuwe ontslagrecht.

Ook de toekomst van de bestaande werkgelegenheid staat op het spel. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht een negatieve impact op de werkgelegenheid indien het eenheidsstatuut erin zou bestaan dat arbeiders dezelfde duurdere ontslagbescherming als bedienden krijgen. Hoe meer arbeiders een bedrijf tewerkstelt, hoe groter de kans op verlies aan banen: 75 tot 90 procent bij bedrijven met meer dan de helft arbeiders.

Hoewel het onderzoek aantoont dat bedrijven anticiperen met selectieve preventieve ontslagen, bestaan er geen aanwijzing dat het gerucht klopt dat bedrijven grote herstructureringen zouden versnellen of forceren wegens de ontslaghervorming.

Het is opmerkelijk dat de ondervraagde werkgevers geen uitgesproken voorkeur hebben over de formule van eenmaking van het ontslagstatuut. Drie opties krijgen ongeveer even veel bijval: sectorale onderhandeling met een bovengrens, forfaitaire maar onbegrensde opzeg op basis van anciënniteit of forfaitaire maar begrensde opzeg met een tweede pijler voor begeleiding naar nieuw werk.

Een andere opvallende bevinding is dat bijna 40 procent van de bedrijven die een aanvullend pensioen aanbieden, in geval van eenmaking, toch een onderscheid willen blijven maken tussen werknemers inzake aanvullend pensioen, maar dan op basis van een andere functieclassificatie.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen