< Terug naar overzicht

Dienstencheques: duurzame tewerkstelling en grotere kans op arbeidsongeschiktheid

Het systeem van dienstencheques biedt werk aan bijna 150.000 personen en slaagt erin laaggeschoolde vrouwen duurzaam uit de werkloosheid, het zwartwerk en de inactiviteit te halen. Er is echter een keerzijde. Tewerkstelling met dienstencheques heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de gesubsidieerde werknemers.

De invoering van de dienstencheques in 2004 kende een groot succes en biedt nu werk aan bijna 150.000 personen, hoofdzakelijk vrouwen. Maar het is ook een van de sectoren die sinds 2003 de sterkste groei van het invaliditeitspercentage heeft gekend. Dat reveleert uit een onderzoek van het studiecentrum Toegepaste Economie Dulbea (ULB/Solvay) met de steun van het RIZIV. Er werd een schatting gemaakt van het effect dat huishoudhulp via het dienstenchequessysteem heeft op de waarschijnlijkheid dat men werkt, werkloos of inactief is, maar ook arbeidsongeschikt of erkend is als invalide.

Uit de resultaten blijkt dat deelname aan het dienstenchequesysteem de kans dat huishoudhulpen in dienstverband zijn met 260 procent verhoogt gedurende de vijf jaar die volgen op hun toetreding tot het systeem. Hun kans op werkloosheid of inactiviteit daalt met respectievelijk 201 procent en 76 procent.
Het systeem slaagt er dus in laaggeschoolde vrouwen duurzaam uit de werkloosheid, het zwartwerk en de inactiviteit te halen, maar alleen in gesubsidieerde werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques.

De studie toont echter ook aan dat tewerkstelling via dienstencheques een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de gesubsidieerde werknemers, vooral door een verhoogd risico op musculoskeletale aandoeningen. Dit wordt vertaald in een toename van de kans op arbeidsongeschiktheid of invaliditeit voor huishoudhulpen met respectievelijk 25,9 procent en 18,8 procent gedurende de vijf jaar die volgen op hun toetreding tot het systeem.

Om het causale verband in te schatten, gebruikten de auteurs de verschillende tijdstippen waarop huishoudsters begonnen te werken in het dienstenchequesysteem. De methode bestaat uit het vergelijken van de evolutie van de kans op werk, werkloosheid, inactiviteit, arbeidsongeschikt zijn of als invalide erkend zijn. De vergelijking gebeurt tussen vrouwen die al in het dienstenchequesysteem hebben gewerkt met vergelijkbare werknemers die nog niet als huishoudhulp hebben gewerkt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen