< Terug naar overzicht

Dienstencheque meest doeltreffende werkgelegenheidsmaatregel

Federgon heeft na vijf jaar de balans opgemaakt van het federale systeem van de dienstencheques. Die balans blijkt uiterst positief.

Het nieuwe federale systeem van de dienstencheques ging begin januari 2004 van start. Na vijf jaar spreekt Federgon over ‘de meest doeltreffende werkgelegenheidsmaatregel van de afgelopen jaren’.

Uiterst doeltreffend


De oorspronkelijke doelstelling van de dienstencheques, het creëren van 25.000 jobs, werd ruimschoots overschreden. Het aantal personen dat in 2008 actief was in het kader van de dienstencheques, wordt geraamd op zowat 90.000. De maatregel heeft dus aan vele werkzoekenden, in hoofdzaak laaggeschoolde vrouwen, de mogelijkheid geboden (opnieuw) aan de slag te gaan.

Federgon geeft volgende cijfers mee om het succes van het systeem te staven:
 • In 2008 werden er elke maand gemiddeld 5,3 miljoen uren gepresteerd.

 • Sinds de maatregel bestaat, kochten de klanten 180 miljoen dienstencheques.

 • Méér dan 2000 bedrijven hebben een erkenning om met dienstencheques te werken.

 • Méér dan 750.000 particulieren zijn bij Sodexo ingeschreven voor het bestellen van dienstencheques.


 • Sector in beweging


  Ook de sector zelf heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In het belangrijkste paritair comité van de sector (PC 322.01) kwamen heel wat sociale maatregelen tot stand, zoals de eindejaarspremie, terugbetaling van de verplaatsingskosten en opleiding van de werknemers.
  De sociale partners sloten er onlangs ook een belangrijk akkoord over de verbetering van de kwaliteit van de arbeidsovereenkomsten. Dit eenparig akkoord werd overgenomen door de minister van Werk, die er zich toe verbond het om te zetten in aanpassingen aan de regelgeving.

  Mooie toekomst


  Volgens Federgon ziet de toekomst er goed uit: “Maatschappelijke fenomenen, zoals de vergrijzing van de bevolking of de toenemende vraag naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven, zullen ongetwijfeld resulteren in nog meer vraag naar diensten aan particulieren. De dienstencheques, symbool van dit soort dienstverlening, bieden een wezenlijke oplossing voor de noden van particulieren. En vooral: ze vormen een potentieel aan extra jobs, voor vaak laaggeschoolde werkzoekenden.”
  Met het oog op het verder uitbouwen van het systeem van de dienstencheques, pleit Federgon voor het structureel verankeren van de financiering van de sector, waar de regering zich overigens toe heeft verbonden.
  Daarnaast pleit Federgon voor een verruiming van de toegelaten activiteiten (onder meer tot klusjes, kleine herstellingswerken, kinderopvang, ….) en vooral voor het invoeren van de mogelijkheid voor werkgevers om hun werknemers dienstencheques te geven, op dezelfde manier als maaltijdcheques.

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen