< Terug naar overzicht

Deze kenmerken móeten leiders hebben

Het zijn zeker niet de enige kwaliteiten die een leider moet hebben, maar McKinsey bakent wel vier fundamentele eigenschappen af die elke excellente leider heeft. Welke?

De bekende consultancyfirma McKinsey heeft uit de wetenschappelijke literatuur ter zake een lijst met 20 leiderschapskenmerken gehaald. Daarna werd bij 189.000 medewerkers in 81 verschillende organisaties gepeild in hoeverre deze leiderschapskenmerken voorkwamen in hun organisatie. Vervolgens werden deze organisaties ingedeeld naar sterke en zwakke prestaties qua leiderschap, waarvoor een beroep gedaan werd op McKinsey’s ‘Organizational Health Index’.

Wat blijkt? Bij organisaties met een sterk leiderschap werden steeds dezelfde vier leiderschapsgedragingen gevonden. Dit kwartet verklaarde 89% van de variantie tussen goed en zwak presterende organisaties op het gebied van leiderschap.

Het gaat om de volgende eigenschappen:

  1. Effectief oplossen van problemen. Het komt erop aan accurate informatie te vergaren, te analyseren en te beschouwen. Zowel bij dagelijkse problemen als strategische beslissingen is dit probleemoplossend vermogen cruciaal.
  2. Resultaatgericht werken. Een visie en doelen zijn mooi én noodzakelijk, maar alleen daarmee geraak je er niet. Een leider moet resultaten neerzetten. Dat doet hij door efficiëntie, productiviteit en het stellen van de juiste prioriteiten.
  3. Zoeken naar verschillende perspectieven. Een leider houdt trends in de gaten, stimuleert medewerkers om ideeën aan te brengen die de prestaties verbeteren én weet een onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke zaken. Sterke leiders kennen ook de gezichtspunten van anderen en houden er rekening mee.
  4. Ondersteunen van anderen. Excellente leiders tonen echt belangstelling voor anderen en steunen hen. Zo bouwen ze vertrouwen op, inspireren en motiveren ze.

Bron: P&O Actueel (penoactueel.nl), McKinsey (mckinsey.com)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen