< Terug naar overzicht

Dewael wil controle op ziekteverzuim politie privatiseren

Federale politieagenten zijn vaker ziek of arbeidsongeschikt (8% ziekteverzuim) dan de gemiddelde Belgische werknemer (5,2% bij mannen, 8,2% bij vrouwen). Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) wil daarom de controle op ziekte privatiseren. Dat moet hem over twee jaar 600 extra agenten opleveren.

Dewael wil dat er op termijn 3200 agenten meer op straat zijn en hij heeft niet bepaald stilgezeten om dat doel te bereiken. Zo besliste hij om minder agenten in reserve te plaatsen (voor bijzondere manifestaties, lees: voetbal) en om hulpagenten meer bevoegdheden te geven. Hij investeerde meer in stadswachten en startte een veiligheidskorps op voor het gevangenentransport.

In die actie ‘Meer blauw op straat’ past nu ook de privatisering van de ziektecontrole. Met een gelijkaardige privatisering in de onderwijssector bracht voormalig minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) het ziekteverzuim onder leerkrachten met bijna 1% terug, van 5,04% tot 4,26%. Een gelijkaardige 1%-daling zou Dewael 285 actieve agenten extra opleveren, zo luidt diens logica.

De medische controle zal dan anders verlopen. Waar de zieke agent zich nu zelf moet aanmelden bij de controlearts, zal de (private) arts in de toekomst de patiënt zelf bezoeken, wat stoutmoedig bedrog van een agent die niet ziek is minder interessant maakt. Hij heeft immers huisarrest. De huidige medische dienst krijgt in Dewaels toekomstplaatje een analytische rol. Hij zal nagaan welke ziektes in welke afdelingen het meest voorkomen. Dat moet leiden tot preventieve gezondheidszorg.

Voorzitter Philippe Van Hamme van Het Nationaal Syndicaat van het Veiligheidspersoneel (NSPV) stelt dat Dewael vooruitloopt op een onderzoek naar absenteïsme dat nog volop bezig is. Van Hamme komt met een tegenvoorstel waarin men volgens hem zelfs 2% van het ziekteverzuim kan afknijpen, in plaats van 1%. “Een werknemer heeft in het openbare ambt 30 ziektedagen per jaar. Als hij die niet nodig heeft, kan hij ze opsparen. Vijftigplussers nemen daardoor vlak voor hun pensioen die ziektedagen achter elkaar op”, zegt de vakbondsvoorzitter. “Het is beter een premie te geven dan al die verlofdagen te laten opnemen.”

Dewael kent die denkpiste wel, maar denkt aan het nadeel van dit systeem. Een agent mag volgens die formule niet meer dan 30 dagen per jaar ziek zijn of hij valt terug op een invaliditeitsuitkering. Hij kan dan niet rekenen op het gewaarborgd inkomen van werkgever en ziekenfonds. Minister Dewael legt het hele dossier allicht weer ter tafel in september, bij de besprekingen over het politiestatuut.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen