< Terug naar overzicht

Detachering en schijnzelfstandigheid kunnen wijzen op economische uitbuiting

Via ingewikkelde constructies met detachering van werknemers en schijnzelfstandigheid in diverse sectoren worden heel wat mensen uitgebuit. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wijst speciaal op deze uitbuiting in zijn nieuwe jaarverslag mensenhandel/mensensmokkel.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft zijn jaarverslag 2009 mensenhandel/mensensmokkel voorgesteld. Het Centrum legt de focus op mensenhandel met het oog op economische uitbuiting en vraagt hierbij bijzondere aandacht voor (il)legale constructies die voortspruiten uit het vrij verkeer van personen en diensten, en aanleiding kunnen geven tot feiten en praktijken van mensenhandel.

Zowel uit dossiers waarin het Centrum zich burgerlijke partij heeft gesteld, als uit gesprekken met verschillende actoren op het terrein blijkt vaak dat mensenhandelaars tal van juridische constructies (legale, semilegale of ronduit illegale) opzetten, of er gebruik van maken om mensenhandel mogelijk te maken.

Voorbeelden daarvan zijn:
 • Detachering van werknemers (vooral via soms complexe constructies van onderaanneming).

 • Schijnzelfstandigen.


 • Detectie van slachtoffers is moeilijk zodra er een schijn van wettelijkheid is. Een coherente aanpak binnen de Europese Unie is op dat vlak uiterst dringend en noodzakelijk, zo bepleit het Centrum. In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie wordt vandaag (18 oktober) op de vierde Europese Anti-Trafficking Day alvast de multidisciplinaire benadering van mensenhandel centraal gesteld.

  Een bundeling van krachten, instanties en data is op Belgisch niveau ook aan de gang, maar het Centrum vindt dat dit zeker versneld en grondiger kan gebeuren. In verband hiermee heeft het Centrum een serie aanbevelingen geformuleerd ten opzichte van de autoriteiten, maar ook ten aanzien van de politie, de inspectiediensten en de magistratuur.

  Het jaarverslag mensenhandel/mensensmokkel kan gedownload worden op de website van het Centrum: www.diversiteit.be, onder ‘Publicaties’.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen