< Terug naar overzicht

Deeltijdse werknemer presteert even goed (als hij minstens halftime werkt)

Deeltijdse werknemers die ten minste 50 procent werken, verschillen weinig van voltijdse werknemers. Ze verschillen vooral van werknemers die minder dan halftijds werken. Een kwart van de Belgische werknemers werkt in een deeltijds statuut, een minderheid (15 procent) van hen werkt minder dan 50 procent.

Deeltijdse leidinggevenden zijn meer tevreden met hun job (93 procent versus 81 procent) dan voltijdse leidinggevenden. Ze voelen zich meer thuis in hun organisatie (82 procent versus 71 procent). En ze zouden, indien ze de keuze kregen, vaker opnieuw voor dezelfde job kiezen (80 procent versus 73 procent).

Ze geven ook vaker aan hun job te doen omdat deze voor hen zinvol is (93 procent versus 85 procent) en vinden frequenter dat hun organisatie handelt op een manier die hun waarden weerspiegelt (82 procent versus 74 procent). Het enige waar ze minder tevreden over zijn, is hun professionele groei: ze beweren minder professionele vooruitgang te kunnen boeken binnen hun organisatie (47 procent versus 58 procent).

Wie minder dan 50 procent werkt, doet het minder goed

Ze geven aan minder contactmogelijkheden te hebben in hun job (74 procent versus 83 procent) en minder invloed te kunnen uitoefenen in hun team (40 procent versus 51 procent). Ze zeggen zich minder in te zetten (82 procent versus 89 procent) en ook minder hun doelstellingen te halen (68 procent versus 81 procent).

Ze geven ook aan dat ze hun taken op het werk minder goed onder de knie hebben (76 procent versus 79 procent) en dat ze minder professionele vooruitgang kunnen boeken binnen hun organisatie (28 procent versus 37 procent).

Ze nemen ook minder verantwoordelijkheid (62 procent versus 68 procent). Ze doen minder extra inspanningen voor het succes van hun organisatie (48 procent versus 66 procent), zetten minder nieuwe ideeën om in plannen (38 procent versus 53 procent) en vinden minder medestanders om hun ideeën te realiseren (56 procent versus 60 procent).

Ze zullen ook minder de producten/diensten van hun organisatie bij derden (bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen) verdedigen (66 procent versus 73 procent). Bovendien zijn ze minder trots op hun organisatie (64 procent versus 74 procent). Ze vinden hun werk ook minder zinvol (76 procent versus 83 procent).

Deze lagere prestaties kunnen komen doordat ze minder ondersteund worden in hun loopbaanpad. Ze geven inderdaad aan minder opleidingen te kunnen volgen die de kwaliteit van hun werk bevorderen (36 procent versus 60 procent). Ook ligt volgens hen de taakverdeling binnen het team moeilijker (70 procent versus 80 procent).

Deeltijds werk verlaagt herstelbehoefte

Eerder onderzoek van Securex toont aan dat voltijdse werknemers tot 44 procent meer kans kunnen hebben om op het einde van de werkdag subjectief vermoeid te zijn, in vergelijking met deeltijdse werknemers. Met andere woorden, ze vertonen een verhoogde herstelbehoefte. Eerste analyses suggereren een belangrijke invloed van herstelbehoefte op de fysieke en mentale gezondheid, wat wijst op een prominente rol van herstelbehoefte in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Deeltijds werken kan een oplossing zijn voor deze nood aan herstelbehoefte en kan er dus voor zorgen dat werknemers langer aan het werk willen en kunnen blijven (al dan niet als tijdelijke oplossing). Dat past ook binnen de visie op werkbaar en wendbaar werk van federaal minister van Werk Kris Peeters.

Deeltijds is vrijwel gelijk aan voltijds

Verder verschillen in deze studie de deeltijdse werknemers (ongeacht werkregime, dus van 0-99 procent) niet van de voltijdse. Los van hun tewerkstellingspercentage, ervaren ze evenveel autonomie, variatie en feedback. Ze krijgen evenveel loopbaanadvies en maken hun ambities even gemakkelijk duidelijk.

Voltijdse en deeltijdse medewerkers ervaren evenveel controle over hun beroepsleven. Ze zijn even tevreden met hun loon en extralegale voordelen, en kunnen even vaak kiezen wanneer ze verlof nemen. Hun werktempo en werkdruk liggen even hoog, en ze ervaren hun emotionele werkbelasting als even zwaar.

Deeltijdse en voltijdse medewerkers zeggen bovendien even gemotiveerd te zijn, en met evenveel plezier te gaan werken. Ze voelen zich niet minder verbonden met hun werk of de organisatie. En staan even hard achter haar waarden. Ze ervaren allemaal ook evenveel zelfdeterminatie (gevoel zichzelf te kunnen zijn en zich vrij voelen om werk te doen zoals ze zelf willen). Voltijdse en deeltijdse medewerkers vinden even vaak dat in hun team iedereen zijn inbreng heeft.

Het privéleven geeft voor voltijdse en deeltijdse medewerkers opvallend genoeg evenveel stress. Zij hebben dan ook evenveel nood aan ondersteuning en advies om hun dagelijkse professionele en niet-professionele verplichtingen op elkaar af te stemmen.

Bron: Securex (securex.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen