< Terug naar overzicht

De Vlaming is tevreden over zijn werk (maar niet over alle aspecten ervan)

Bijna 9 op de 10 werkenden in Vlaanderen zegt tevreden te zijn met het werk in zijn geheel. Dat zijn er iets minder dan in 2012, toen 92% aangaf tevreden te zijn.

De werkende Vlaming lijkt zich vrij goed te voelen in de job die hij of zij uitoefent. Dat blijkt uit de jongste resultaten van de survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey), die jaarlijks afgenomen wordt bij een representatieve steekproef van Nederlandstalige Belgen (1500 personen tussen 18 en 85 jaar).

Tussen 2000 en 2014 blijft het aandeel van tevreden werknemers schommelen rond de 90%. Met uitzondering van 2007, blijft het aandeel ontevreden werkenden in die periode onder de 5%.

31% is ‘zeer tevreden’

Toch moet die tevredenheid enigszins genuanceerd worden als we inzoomen op de twee categorieën binnen de groep van tevreden werkenden. Zo is in 2014 ongeveer 31% van de Vlaamse werkenden ‘zeer tevreden’ en 58% is slechts ‘eerder tevreden’. Ook in de voorbije jaren is de groep die ‘zeer tevreden’ is over het werk in zijn geheel behoorlijk kleiner dan degenen die aangeven ‘eerder tevreden’ te zijn.

Vrouwen zijn meer tevreden dan mannen

Vrouwen (93%) zijn, in vergelijking met mannen (87%), duidelijk vaker tevreden met het werk in zijn geheel. Verschillen naar leeftijd, opleidingsniveau, beroepsstatuut en arbeidsregime blijken niet significant.

Minder tevreden over werkdruk en kans op promotie

De SCV-survey peilt ook de tevredenheid over bepaalde deelaspecten van het werk. Zo blijkt ruim 80% van de werkende bevolking tevreden over de collega’s, de inhoud van de job, de mate waarin men kennis en vaardigheden kan gebruiken, de uurregeling en de werkzekerheid. De werkenden in Vlaanderen en Brussel zijn minder tevreden over de kansen op promotie en de werkdruk. Beide aspecten scoorden ook in de voorbije periode minder goed.

Hoe ouder, hoe minder tevreden over collega’s

De tevredenheid over het gebruik van kennis en vaardigheden neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Bij de tevredenheid over de collega’s is het net andersom.

Hooggeschoolden zijn significant meer tevreden met het loon, de collega’s en de fysieke werkomstandigheden dan laaggeschoolden. Deze laatsten zijn dan weer beduidend meer tevreden over de uurregeling.

Deeltijds werkenden zijn, in vergelijking met hun voltijds werkende collega’s, minder tevreden over hun kansen op promotie.

Hoeveel werknemers zijn tevreden? De cijfers…

Het eerste cijfer geeft het percentage aan van werknemers die ‘tevreden’ zijn over dat aspect van het werk, het tweede cijfer degene die ‘ontevreden’ erover zijn:

Arbeidsvoorwaarden

 • Loon 73,2 / 12,6
 • Werkzekerheid 82,0 / 7,6
 • Uurregeling 82,9 / 7,7
 • Kansen op promotie 41,9 / 24,0

Arbeidsomstandigheden

 • Fysieke werkomstandigheden 75,7 / 8,7
 • Werkdruk 55,1 / 19,1

Arbeidsverhoudingen

 • Directe chef 76,4 / 10,2
 • Collega’s 89,1 / 1,9 

Arbeidsinhoud

 • Inhoud job 86,2 / 5,6
 • Mogelijkheden om bij te leren 64,2 / 13,6
 • Mate waarin men zelf beslissingen kan nemen over werk 79,5 / 7,3
 • Mate waarin men kennis en vaardigheden kan gebruiken 83,9 / 7,2

Werk in zijn geheel 89,2 / 2,7

Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR, www4.vlaanderen.be/dar/svr/), Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey, www4. vlaanderen.be/sites/svr/Enquetes/Pages/ Enquetes.aspx)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen