< Terug naar overzicht

De VDAB doet het goed

Uit de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst met de VDAB blijkt dat de dienst voor arbeidsbemiddeling het over het algemeen goed doet. Het merendeel van de doelstellingen uit de overeenkomst 2005-2009 is gerealiseerd. Minister van Werk Frank Vandenbroucke reageert tevreden, al zijn er nog enkele aandachtspunten.

Met 151.001 werkzoekenden op de Vlaamse arbeidsmarkt zit de werkloosheid bijna op het laagste punt van de afgelopen twintig jaar. Dat heeft veel te maken met de goede conjunctuur, maar ook de aanpak van de VDAB draagt bij tot het goede cijfer. “De actieve bemiddeling en het steden- en gemeenteplan voor jongeren bewijzen elke dag dat individueel maatwerk, met duidelijke rechten en plichten, het meest oplevert als we werkzoekenden aan werk willen helpen”, zegt Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). “Wij mogen dan wel het kader uitdenken, op het veld zijn het de consulenten die het moeten waarmaken. De VDAB is erin geslaagd de theorie van de sluitende aanpak, om te zetten in praktijk.”

Uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat niet alleen meer mensen aan een job geraken, ze doen dat ook sneller. Gemiddeld is 57% van de werkzoekenden na zes maanden aan het werk. Dat is 5% beter dan in 2006. Bij kansengroepen ligt dit cijfer lager: kortgeschoolden 52%, allochtonen 50%, vijftigplussers 47% en arbeidsgehandicapten 45%. Maar ook hier is er duidelijk verbetering merkbaar ten opzichte van 2006.

In 2007 ontving de VDAB 281.661 vacatures. Dat is 23% meer dan in 2006. Die vacatures komen uit 19,4% van de Vlaamse bedrijven. Daarmee haalt VDAB gemakkelijk de doelstelling van 17%. Dankzij een verhoging van het aantal consulenten in de basisdienstverlening slaagde VDAB er bovendien ook in meer vacatures aan meer werkzoekenden te koppelen en zo beter de soms moeizame match tussen vraag en aanbod te maken.

De VDAB is in 2007 ook sterker gaan inzetten op trajectwerking. Dat betekent geval per geval bekijken waar de werkzoekende nood aan heeft en hoe hij of zij sneller op de werkvloer terecht kan. Deels kan de VDAB dat zelf opvullen in de vorm van eigen opleidingen, deels gaat dat naar partners. Ruim 47.749 werkzoekenden volgden een opleiding, samen goed voor 12,8 miljoen uren les.


Dat zijn goede cijfers, maar er zijn ook aandachtspunten:De samenwerking tussen de VDAB en de andere partners in de werkwinkels kan beter (slechts 52% van de partners zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over de samenwerking).
De VDAB slaagt er nog niet helemaal in de geplande oververtegenwoordiging van enkele kansengroepen in de trajectwerking te realiseren. Door structureel meer mensen uit die groepen te laten deelnemen aan opleidingen of andere trajecten wil minister Vandenbroucke hun grotere aandeel in de werkloosheidsstatistieken terugdringen. Hoewel de cijfers beter zijn dan in 2006, haalt de VDAB de vooropgestelde oververtegenwoordiging voor allochtonen (40%) niet. De structurele ondervertegenwoordiging van ouderen is weliswaar lichtjes gedaald, maar blijft beleidsmatig een aandachtspunt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen