< Terug naar overzicht

De indexsprong van 2% is een feit

De wet tot verbetering van de werkgelegenheid is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat ook de indexsprong van 2% vanaf april 2015 nu wettelijk vastgelegd is.

De federale regering wil de loonkostenkloof met onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) wegwerken. Daarom werd de fel besproken en even fors bekritiseerde indexsprong aangekondigd. Die is nu een feit. Het gaat daarbij niet om een eenmalige niet-toepassing van de loonindexering. Zo’n operatie zou immers meevallen, omdat er momenteel weinig inflatie is en de index niet zo’n grote loonsverhogingen toestaat. De regering houdt het daar echter niet bij: ze wacht tot de index 2% zou toenemen, vooraleer deze opnieuw toegepast kan worden. Elke werknemer verliest de komende maanden (tot jaren) dus 2%.

Blijvende blokkering van 2%

Advocatenkantoor Claeys & Engels legt uit hoe dit mechanisme werkt: “Het aangenomen systeem voorziet dat de afgevlakte gezondheidsindex (die overeenstemt met het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden) vanaf april 2015 wordt geblokkeerd op het niveau van maart 2015 zolang de referentie-index (zijnde het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, vermenigvuldigd met 0,98) dit niveau niet overschrijdt. Zodra de referentie-index de afgevlakte gezondheidsindex overschrijdt, neemt de blokkering een einde. Vanaf dat ogenblik zal de afgevlakte gezondheidsindex overeenstemmen met het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, vermenigvuldigd met 0,98. Op deze manier zal de blokkering van 2% blijvend zijn en zal de niet-indexering nadien niet gecompenseerd worden.”

Eén troost voor de werknemers: gedurende de blokkering kan tevens geen enkele negatieve indexering plaatsvinden.

Geen achterpoortjes 

De wet bepaalt ook dat de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen voor alle wettelijke, reglementaire of conventionele (individuele of collectieve) bepalingen die voorzien in een koppeling van vergoedingen (van enigerlei aard) aan een prijsindex, zodat aan de indexsprong niet kan worden ontsnapt. De niet-naleving van de indexsprong wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

De wet bepaalt daarnaast ook de toepassing van de principes inzake loonmatiging op economische overheidsbedrijven. De loonnorm voor 2015 wordt wellicht vastgesteld op 0% voor 2015 en op 0,5% (te verhogen met 0,3% netto) voor 2016. De wetgeving daarover staat echter nog niet op punt. 

Bron: Claeys & Engels (claeysengels.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen