< Terug naar overzicht

Dé HR-trends voor 2018

In 2018 komt de slag om het personeel echt op gang. Bedrijven investeren weer volop én medewerkers stellen steeds hogere eisen. HR is terug van nooit weggeweest.

De collega's van het Nederlandse vakmedium Personeelsnet hebben dé HR-trends voor dit jaar in kaart gebracht. Hun overzicht:

1. Steeds hogere personeelstekorten

2018 wordt het derde, achtereenvolgende jaar waarin de economie groeit. De personeelstekorten nemen snel toe. Het zijn vooral de technische beroepen, ICT en zorg waarin de nood het hoogst zal zijn. Ook andere sectoren zullen gaan merken dat het aanbod van goedgeschoolde werknemers snel afneemt. Al was het maar omdat steeds meer mensen met pensioen gaan.

2. De lonen gaan omhoog

De lonen gaan het komend jaar omhoog. Deze trend geldt trouwens niet alleen voor de sectoren die te kampen hebben met een personeelstekort.

In de eerste jaren na de crisis konden werkgevers nog weg komen met voorzichtige verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden door te wijzen op de onzekere, internationale ontwikkelingen. De rem gaat er nu af. Daar zorgen de krapte aan personeel wel voor én de publieke opinie die vindt dat na de magere jaren alle werknemers moeten profiteren van het economisch herstel.

3. De robot wordt onze beste vriend

De afgelopen jaren is veel gepraat over de gevaren die de robotisering meebrengt voor de werkgelegenheid, zelfs voor de mensheid. De droids zijn niet alleen in opmars, maar we hangen straks de vlag uit als ze komen. Want wie moet het werk doen als de personeelstekorten te hoog worden?

Zelfs werknemers gaan om robots vragen. Wie wil géén hulpje die het mogelijk maakt dat je op een gezonde manier langer kunt doorwerken? Een sterke assistent die er altijd is, die luistert en die niet zeurt.

Slimme werkgevers zullen robots op zo’n manier introduceren, dat werknemers er voordeel van hebben. Bijvoorbeeld door te laten zien dat robots helpen de productiviteit omhoog te brengen, waardoor de winst omhoog gaat en de lonen kunnen blijven stijgen.

4. Steeds vaker vast contract in de aanbieding

Waar dat nog niet is gebeurd, verschuiven werkgevers de focus van kostenbeheersing naar investeren in personeel. Ze moeten wel. Niet alleen bieden bedrijven en organisaties hogere salarissen, ze zullen ook steeds vaker vaste banen bieden. En daar waar dat echt niet kan, kiezen ze voor langere, tijdelijke contracten.

5. Hogere eisen aan werknemers

Om sneller te kunnen inspelen op de veranderingen in de markt, willen bedrijven minder interne hiërarchie. Met minder managers willen ze de veranderingen de baas blijven. Door teams en de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven, kunnen ze sneller werken. Sommige bedrijven kiezen voor zelfsturende teams, andere leren medewerkers los te laten door agile te werken. Een zelfsturend team stelt wel hogere eisen aan de medewerkers. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid, moeten flexibeler zijn en goed kunnen samenwerken.

6. Minder freelancers

Werkgevers zullen de grootte en de samenstelling van hun flexibele schil kritisch bekijken. Ze zoeken een nieuw evenwicht in de vele vormen van vaste en flexibele arbeid.

Werkgevers zullen het onmisbare, vaak goedopgeleide deel van hun flexibele schil beter aan zich willen binden. Soms in de vorm van een vast contract, maar als deze tijdelijke medewerkers dit niet willen, gaan bedrijven nadrukkelijk in hen investeren, bijvoorbeeld met scholing.

7. Werknemers stellen hogere eisen

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werknemers hogere eisen kunnen stellen aan hun werkgever. Dat kan een vaste baan zijn, een hoger salaris of een dure opleiding. Ze willen het liefst alles tegelijk. De echte, onmisbare specialisten willen alleen blijven als freelancer tegen een hoger tarief. En voor de andere werknemers geldt: als het bedrijf hen niet tegemoet komt, trekken ze verder.

8. Werknemers rijgen verschillende carrières aan elkaar

Nu we gewend raken aan het idee van langer doorwerken, denken werknemers bewuster na over hun loopbaan. Dat kan een eerste, tweede of zelfs een derde carrière zijn. Hoe kan ik op een leuke en gezonde manier mijn pensioen halen?

9. De kracht van de zelforganisatie

Met sociale media als Facebook en WhatsApp kunnen werknemers onderling goed communiceren en kunnen ze zich als sterke collectieven organiseren. Op deze manier kunnen werknemers klagen, ideeën uitwisselen of gewoon roddelen. De bedrijfsleiding heeft hier geen zicht op en al helemaal geen grip. De eigen communicatiekanalen maken de bedrijfsmedia zoals intranet minder relevant. Voor de behartiging van hun belangen hebben werknemers hun traditionele vertegenwoordigers als de ondernemingsraad en de vakbonden minder nodig.

10. HR-analytics maakt belofte nog niet waar

Hoewel goeroes en opleiders ons graag anders doen geloven, maakt HR-analytics ook in 2018 haar belofte nog niet waar. Niet alleen waren de verwachtingen voor de korte termijn te hoog gespannen, bedrijven zijn er simpelweg nog niet aan toe. Zowel management als HR heeft te weinig affiniteit met data en begrijpt vaak niet de ongekende mogelijkheden die hen worden voorgespiegeld. HR-analytics wordt daarmee niet waardeloos, maar zal langzamer dan verwacht de HR-kantoren binnendringen.

11. Worstelen met de Europese privacyrichtlijn

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacyrichtlijn in. Voor de HR-professional wordt dit een dag om met angst en beven naar uit te zien, omdat de nieuwe richtlijn hoge eisen stelt aan de manier waarop personeelsgegevens worden verwerkt. Onduidelijk is nog hoe de richtlijn op de juiste manier moet worden ingevoerd.

Zeker is wel dat HR goed moet motiveren waarom en op welke grondslag personeelsgegevens worden bewaard en dat zij afspraken moet maken over wie toegang heeft tot welke informatie. Werknemers krijgen met de nieuwe privacyregels meer rechten om hun persoonlijke gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen.

12. Personeelszorg komt terug

De zorg voor individuele medewerkers komt terug als taak van HR. Langzamerhand ontdekken bedrijven dat ze niet alles kunnen regelen via externe leveranciers met hun HR-portals. Aandacht voor individuele werknemers, ook van HR, kan helpen om goed personeel vast te houden. Bovendien weten medewerkers HR weer te vinden voor de ondersteuning die zij nodig hebben om de regie over hun eigen loopbaan te nemen.

13. HR-vak helemaal terug

Recruiters zijn hard nodig om nieuwe werknemers te verleiden om naar het bedrijf te komen. De andere HR-professionals zijn minstens zo belangrijk om goed opgeleide werknemers waarin al zoveel geïnvesteerd is, vast te houden. De focus ligt daarbij minder op vaste functies met in steen gebeitelde functiebeschrijvingen, maar méér op interessante takenpakketten die passen bij de ontwikkeling van de werknemer.

Bron: Personeelsnet.nl

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen