< Terug naar overzicht

De grootste uitdaging voor bedrijven in 2018?

Het advocatenkantoor Claeys & Engels organiseerde in december 2017 een uitvoerige “HR Beacon”-enquête onder haar cliënten, om te polsen naar hun vooruitzichten voor dit jaar op HR-gebied. Daaruit blijkt dat veel bedrijven er niet in slagen om alle vacatures ingevuld te krijgen. Ze beschouwen de rekrutering van nieuw personeel dan ook als de belangrijkste uitdaging voor 2018.

De gunstige conjunctuur verklaart wellicht de intentie van 33 procent van de respondenten om nieuwe werknemers een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Andere aanwervingsformules (contracten voor bepaalde tijd, outsourcing, zelfstandigen, ...) zijn minder succesvol onder werkgevers.

Variabele verloning

Om personeel aan te trekken en te behouden, beschikken bedrijven over verschillende instrumenten. Ze zijn nog niet helemaal vertrouwd met de ‘cafetariaplannen’ (amper 12 procent zegt er één te hebben), maar dat kan veranderen: 30 procent van de deelnemers overweegt immers om een dergelijk plan in te voeren. Variabele verloning wordt meestal toegekend onder de vorm van een cash bonus (28 procent), een collectieve bonus (cao 90, 23 procent) of warranten (19 procent). Zal de nieuwe winstpremie, die sinds 1 januari werd ingevoerd, een impact hebben op dit resultaat? Dit zal volgend jaar moeten blijken.

Nieuwe wetgeving

De afgelopen maanden is de nieuwe wetgeving met betrekking tot de arbeidsorganisatie in voege getreden. Voor HR-managers maakt ze echter nog geen deel uit van de gangbare praktijk. Zo wordt het nieuwe systeem van glijdende uurroosters, dat door federaal minister van Werk Kris Peeters werd opgezet, slechts in 13 procent van de bevraagde bedrijven toegepast.

Ook geeft de grote meerderheid van de respondenten aan dat ze (nog) geen policy over occasioneel telewerk hebben ingevoerd in het kader van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk. Een ander voorbeeld: de mogelijkheid om een re‑integratieprocedure op te starten na een periode van arbeidsongeschiktheid is nog niet goed gekend onder de meeste deelnemers, die wachten op een duidelijker beeld van deze nieuwe maatregel.

Veel discriminatieklachten

Tot slot geeft 19,8 procent van de respondenten aan dat zij al één of meerdere (formele of informele) klachten hebben ontvangen over discriminatie. De meeste van deze klachten zijn gebaseerd op discriminatie wegens etnische afkomst (31 procent), gendervraagstukken (22 procent), godsdienst of overtuiging (20 procent). De problemen rijzen voornamelijk tijdens de tewerkstellingsperiode van de werknemer (evaluatie, verloning, promotie, …) en minder vaak op het einde van het contract, terwijl men zou kunnen verwachten dat deze gevoelige periode aanleiding geeft tot meer klachten.

Herstructureringen op komst?

Slechts een minderheid van de ondernemingen overweegt in 2018 tot een herstructurering over te gaan. De meerderheid van de bedrijven die hier wel aan denken, zouden echter niet te maken hebben met een collectief ontslag, zelfs indien meerdere ontslagen zouden plaatsvinden naast vrijwillige vertrekken.

Bron: Claeys & Engels (claeysengels.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen