< Terug naar overzicht

De coronavrees van de werknemer

Werknemers vrezen dat de coronacrisis hun loopbaan negatief zal beïnvloeden. Ze vrezen niet alleen ontslag, maar ook voor het mislopen van promoties en een lager loon. Dat blijkt uit onderzoek van arbeidseconomen van de UGent bij duizenden Vlamingen. Positief is dat werknemers hopen dat de coronacrisis voor de doorbraak van telewerk zal leiden.

De vrees voor een negatieve invloed van de coronacrisis op de carrière is groot. Meer dan een op vijf vreest zijn baan te verliezen door de coronacrisis. Een op zeven denkt dat dit zelfs voor het einde van het jaar het geval zal zijn. “Deze vrees voor een negatieve impact is veelal hoger bij kwetsbare groepen zoals personen met een migratieachtergrond. Ook bij wie nu tijdelijk werkloos is, zit de schrik er sterker in: ongeveer 40 procent van hen vreest hun baan definitief te verliezen als gevolg van de coronacrisis”, zegt professor Stijn Baert.

Een kwart vreest een promotie te missen die hij/zij zou gekregen hebben zonder de coronacrisis. Die angst leeft vooral bij wie nu al tijdelijk werkloos is en bij personen met een migratieachtergrond. Een op twee verwacht bovendien een direct effect van de coronacrisis op het loon. Deze vrees is hoger onder wie in de privé werkt en wie nu al tijdelijk werkloos is.

Meer dan een op vier denkt dat de coronacrisis een negatieve invloed zal hebben op zijn/haar werkmotivatie. Nog eens 52 procent vreest dat de coronacrisis een negatieve invloed zal hebben op het aantal vacatures die hen zouden kunnen interesseren. “Terecht”, zegt professor Baert. “Uit onderzoek blijkt dat wanneer de economische conjunctuur terugvalt, de arbeidsmarkt volgt, met minder gecreëerde banen en meer werkloosheid. Waar we de afgelopen jaren steeds meer een strijd tussen werkgevers zagen om kandidaat-werknemers, zouden we op die manier terug meer kunnen evolueren naar de situatie waarin meer werklozen strijden om een baan, met negatieve gevolgen voor de onderhandelingsmacht aan de werknemerszijde. Opvallend: deze vrees is hoger onder hoogopgeleiden en in de creatieve sector.”

Balans werk-privé

Werknemers denken in de toekomst met andere prioriteiten naar de arbeidsmarkt te kijken. Door de crisis zien zij het belang toenemen van het evenwicht tussen werk en privé, de omstandigheden waarin wordt gewerkt en de mate waarin de werkgever rekening houdt met de persoonlijke wensen van de werknemer. De plotse veranderingen, waaronder de abrupte invoer van thuiswerken voor zowat alle niet essentiële beroepen, spelen daarin vermoedelijk een rol”, zegt doctoraal onderzoeker Louis Lippens. “Al is het zeer de vraag of een substantieel deel van de Vlamingen deze voornemens zal waarmaken. Dit is voer voor vervolgonderzoek”, merkt Baert op.

Telewerk en digitaal vergaderen

Een kwart van de panelleden werkte voor de coronacrisis 10 tot 20 procent van de werkdagen via telewerk. Bij een voltijdse baan komt dit neer op een halve tot een dag per week telewerk. Regelmatiger telewerken komt helemaal niet veel voor: slechts een op acht werkte voor de coronacrisis vaker via telewerk, met slechts 2 procent die voltijds werkten via telewerk.

Tijdens de coronacrisis stijgt het aantal voltijdse telewerkers onder zij die nog aan de slag zijn naar 46 procent. Nog maar 35 procent van de huidige actieve werknemers zegt nooit via telewerk te werken tijdens de coronacrisis, tegenover 62 procent voor de crisis.

Ook digitaal vergaderen was voor de coronacrisis een marginaal gebeuren: 66 procent deed het nooit. Nu volgen bijna de helft van de werknemers die nog werken al hun vergaderingen online. Slechts 35 procent van wie die nog aan de slag is, doet geen vergaderingen digitaal.

Eerder positief over telewerk

Ondanks de lage frequentie van telewerk en digitaal vergaderen in pre-coronatijden is 66 procent van de werknemers die nu telewerken over het algemeen positief. Grofweg twee op drie linkt telewerken aan een hogere jobtevredenheid en een beter evenwicht tussen werk en privé. Opmerkelijk genoeg zegt meer dan de helft efficiënter te werken tijdens telewerk en zich beter te kunnen concentreren. Bijna een op twee ziet telewerk als een mogelijkheid om burn-out te ontlopen.

Niettemin verwacht een kwart dat telewerk een negatief effect zal hebben op promotiekansen. Slechts een op tien verwacht een positief effect. “Zes op tien vermoedt een negatief effect van telewerk op de band met collega’s en bijna een op twee ziet ook een negatief effect op verbondenheid met de werkgever. 26 procent denkt dat telewerken een positief effect heeft op de professionele ontwikkeling, maar ook ongeveer evenveel panelleden met thuiswerkmogelijkheid vrezen een negatief effect op hun professionele ontwikkeling”, zegt doctoraal onderzoeker Eline Moens.

Als het aan de Vlaamse werknemer ligt, zal telewerk echt doorbreken dankzij de coronacrisis. “De helft van onze panelleden zal bij een volgende jobkeuze met dank aan de coronacrisis meer rekening houden met de mate waarin aan telewerk gedaan kan worden. Bovendien leren we hier dat een overtuigende meerderheid (63 procent) van de panelleden die telewerk mogelijk achten in hun job hoopt dat ze in de toekomst meer aan telewerk kunnen doen. De kijk op telewerken is bij een op twee naar eigen zeggen positiever geworden tijdens de coronacrisis”, zegt Moens. Een overgrote meerderheid denkt dat er daardoor ook in de toekomst veel meer aan telewerk (85 procent) en digitaal vergaderen (81 procent) zal worden gedaan in ons land.

Twee op de drie van degenen die door de coronacrisis meer telewerken zijn daarmee tevreden. Alleen wie kinderen in huis heeft, is minder tevreden. Een op drie wordt gestoord door huisgenoten en meer dan een op vijf ervaart meer conflicten met huisgenoten. Dat percentage ligt hoger als er kinderen zijn.

De meningen lopen uiteen inzake de mate waarin het verhoogde telewerk heeft aanleiding gegeven tot efficiënter werken: 45 procent vindt van wel, 30 procent vindt van niet en 25 procent neemt een neutrale positie in. Ondanks de verplichte snelle omschakeling naar telewerk, slaagt de helft van de werkgevers er volgens hun werknemers goed in om de nodige begeleiding aan te bieden. Slechts een op vijf voelt zich niet goed begeleid bij het verhoogde telewerk. Slechts een op zeven moest moeite doen om de werkgever te overtuigen van verhoogd telewerk.

Tijdelijke werkloosheid

Een op drie van wie nog niet tijdelijk werkloos was op het moment van de enquête vreest dat alsnog te worden. Deze schrik is hoger bij personen met een hogere leeftijd, zonder diploma hoger onderwijs en in beroepen in de aankoop, bouw, horeca en toerisme, human resources en techniek.

Een meerderheid ziet tijdelijke werkloosheid ook niet als een luxepositie, minder dan een op tien hoopt erop. Meer dan de helft van de tijdelijke werklozen vreest financieel in de problemen te komen. Deze vrees is hoger onder personen met een hogere leeftijd, zonder diploma hoger onderwijs en in beroepen in de aankoop, bouw, horeca en toerisme, human resources en techniek.

Ook valt op dat tijdelijk werklozen en thuiswerkers erg uiteenlopende antwoorden geven op de vraag in welke maand ze denken opnieuw normaal te gaan werken. Slechts 2 procent van de thuiswerkers gelooft dat dit al in april het geval zal zijn. De grootste groep (39 procent) gokt op juni, maar ook in september wordt door een belangrijke groep (11 procent) geloofd.

Wie tijdelijk werkloos is, denkt gemiddeld dat deze toestand minder lang zal duren: 37 procent hoopt in mei al terug aan de slag te kunnen; 30 procent denkt dat pas in juni zal zijn; 9 procent verwacht pas in juli terug aan het werk te gaan. En bijna 8 procent vreest dat de tijdelijke werkloosheid tot september zal duren.

De resultaten komen van een online enquête die tussen woensdag 25 maart en dinsdag 31 maart kon ingevuld worden door werknemers in loondienst in Vlaanderen die jonger zijn dan 65. Uit de 14.005 deelnemers werd een representatieve steekproef samengesteld.

Bron: UGent

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen