< Terug naar overzicht

Crisis maakt jongeren niet kansloos

De economische crisis van 2008 en 2009 bemoeilijkte op korte termijn een vlotte uitstroon van de schoolbanken naar een eerste job. Toch heeft een minder goede start op middellange termijn geen blijvend effect op de loopbaan.

Dat besluit de VDAB uit een analyse van de loopbanen op middellange termijn van schoolverlaters in 2007 en 2008. Het merendeel van de schoolverlaters uit 2007 had een jaar later werk. Eén op de tien (9,8 procent) was een jaar later nog op zoek naar werk.

Voor schoolverlaters in 2008 was het iets moeilijker. Zij deden hun intrede op de arbeidsmarkt enkele maanden voor de crisis uitbrak. Na een jaar was nog 14,6 procent van de schoolverlaters nog werkzoekend.

De crisis vertraagt op korte termijn een vlotte uitstroom naar een eerste job. Het gebrek aan werkervaring speelt hier in het nadeel van de schoolverlater. De minder goede start door de crisis heeft echter geen blijvend effect op de verdere loopbaan op middellange termijn.

De schoolverlaters van 2008 halen de achterstand die ze in crisisperiode hebben opgelopen opnieuw in als de economie aantrekt. Op middellange termijn stabiliseert het restpercentage van deze groep op het niveau van de schoolverlaters van 2007.

De economische crisis heeft ook niet iedereen even hard getroffen. Vrouwelijke schoolverlaters doen het opvallend beter. Meer vrouwen verlaten de school als hooggeschoolde en zijn door hun studiekeuze veel meer tewerkgesteld in minder crisisgevoelige sectoren. Mannen komen daarentegen vaker terecht in industriële sectoren die sterker onderhevig zijn aan de economische grillen.

Jongeren die op de arbeidsmarkt komen zonder getuigschrift of diploma van de derde graad staan zwak aan de start. De crisis slaat voor deze groep harder toe, al is er ook hier een herstel van het restpercentage op middellange termijn. Toch blijft hun werkzoekendenaandeel gevoelig hoger dan bij de midden- en hooggeschoolden.

Bron: VDAB

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen