< Terug naar overzicht

COVID-19 ook erkend als beroepsziekte voor werknemers uit essentiële sectoren

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris breidt de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte uit naar werknemers uit essentiële sectoren, zoals de voedings, schoonmaak of postdiensten. De besmetting moet wel opgelopen zijn tijdens de lockdown en als anderhalve meter afstand houden niet mogelijk was.

Tot voor kort werd een besmetting met COVID-19 enkel bij zorgpersoneel erkend als een beroepsziekte. De ministerraad besliste echter dit uit te breiden naar personeel dat tijdens de lockdown werkzaam was in een aantal essentiële sectoren.

Er zijn echter twee voorwaarden. Het virus moet opgelopen zijn tijdens de periode van de afzondering (18 maart - 17 mei 2020). De ziekte wordt vastgesteld tussen twee en veertien dagen na de blootstelling aan het virus. In de praktijk betekent dit dat de vaststelling van de ziekte of de eerste symptomen zich moet situeren tussen 20 maart en 31 mei 2020.
Enkel personen die wegens de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten niet konden telewerken en door hun werkomstandigheden effectief in de onmogelijkheid verkeerden om anderhalve meter afstand te bewaren ten opzichte van anderen komen in aanmerking.

Wie erkend wordt, zal vergoed worden voor de gemaakte medische kosten, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en eventueel overlijden. De aanvragen moeten zo snel mogelijk ingediend worden.
Personeel uit onder meer volgende sectoren kan tijdelijk erkend worden:

- de voedingsdetailhandel (supermarkten, voedingswinkels enz.)
- diensten van thuiszorg en seniorenhulp aan huis en instellingen die medische zorg, zorg, opvang en bijstand verlenen aan ouderen en gehandicapten
- kinderopvang
- politie, civiele bescherming, reddingzones, justitie en defensie
- schoonmaak
- afvalinzameling
- uitvaartcentra en crematoria
- postdiensten.

Op 7 juli registreerde Fedris 5.055 aangiften van COVID-19 ingediend door preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg.
84 procent van de aangiften heeft betrekking op vrouwen en 16 procent op mannen. Dit is vergelijkbaar met het aandeel aan vrouwen en mannen dat in de zorgsector werkt.
De aangiften waren min of meer gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen tussen 24 en 59 jaar, maar toch iets meer over de leeftijdsklassen van 25 tot 29 jaar en van 40 tot 45 jaar. 40 procent van de aangiften komt uit Wallonië, 48,5 procent uit Vlaanderen, 9 procent uit Brussel-Hoofdstedelijk Gewest en 2,5 procent uit het buitenland.
Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Fedris ontving ondertussen 1.199 aanvragen, zes daarvan naar aanleiding van een overlijden.

Bron: Fedris

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen