< Terug naar overzicht

COVID-19: Nuttige informatie voor werkgevers

Zoals we dat voor de coronacrisis deden en ook erna zullen doen, gaat het HR Square-team gewoon (hoewel een beetje meer gestresseerd, net zoals u) volle bak door met het vervullen van zijn missie: u goed informeren. Tijdens elke oorlog moeten de producten en diensten die u ondersteunen, verzekerd worden.

De evenementen van ons netwerk worden verdaagd tot na de zomervakantie, jammer maar niet erg. We zien elkaar opnieuw over niet al te lange tijd. Op onze online en gedrukte media kan u ondertussen volop rekenen. Net zoals op al onze medewerkers.

Aarzel dus niet ons te contacteren voor gelijk wat en… ‘Always look on the bright side of life!’. Zelfs al is het niet simpel.

Hieronder vindt u nuttige informatieve links.

Laatste update: 08/05/20

SECUREX

Coronavirus is ongeziene test

Vergis u vooral niet: bedrijven hebben het al langer moeilijk om te opereren in een erg volatiele arbeidsmarkt: ook vóór de coronacrisis waren vergrijzing, technologische evoluties, globalisering, mobiliteit en de war for talent al bedreigingen. Laten we dit gerust allemaal mini-testjes noemen, die bedrijven dwingen om zich constant aan te passen aan een nieuwe omgeving. Sommigen slaagden daar al beter in dan anderen.

Lees de volledige bijdrage van Frank Vander Sijpe en Patrick Lootens (Securex).


GROUP S

‘Afwezige’ werknemers en tijdelijke werkloosheid

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? Group S licht de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Lees meer

Coronavirus als motief voor overuren

Bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan de normale arbeidsduur worden overschreden om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval. Volgens de FOD WASO is de Covid-19-pandemie een dergelijk ongeval.

Lees meer

Hoe arbeidsovereenkomsten op afstand ondertekenen?

Telewerk is de norm geworden. Dit bemoeilijkt de ondertekening van arbeidsovereenkomsten, bijlagen bij overeenkomsten, … Wist u dat er elektronische alternatieven bestaan?

Lees meer


GROUP S

Uitstel van de sociale verkiezingen: advies van de Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020

Ingevolge de pandemie van het coronavirus hebben de sociale partners binnen de Groep van Tien op 17 maart 2020 een principieel akkoord gesloten over de schorsing van de verkiezingsprocedure tot een latere, nog te bepalen datum in de herfst.

De sociale partners hebben deze consensus in de Nationale Arbeidsraad (NAR) bevestigd in het advies nr. 2160 van 24 maart 2020 waarin het kader van de schorsing wordt vastgelegd en de technisch-juridische punten worden opgesomd die ingevolge deze schorsing moeten worden verduidelijkt.

Uit het bericht van de NAR resulteren negen principes, onder voorbehoud van een conforme omzetting in regelgeving.

Group S verklaart ze voor u en geeft duiding.


SECUREX

Van leidinggeven op afstand naar leiderschap dichtbij

Op sociale media verschijnen heel wat lijstjes met tips en tricks van wat en hoe het leidinggeven vanop afstand aan te pakken.  Op zich niks tegen dergelijke lijstjes, al schuilt hierin het gevaar dat leidinggeven vanop afstand gezien wordt als iets heel speciaals, iets waarvoor u idealiter moet kunnen terugbuigen op heel wat ervaring en expertise.

Jan Devolder van Securex plaatst hierbij graag enkele kritische kanttekeningen.


GROUP S

Coronavirus: toelichting bij de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid die tot 31 mei 2020 van toepassing is

Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de periode van 13 maart tot 31 mei 2020 te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als overmacht! Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni.

Lees meer

Wat moeten uw werknemers doen om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te bekomen?

Lees meer


SECUREX

Coronavirus als opportuniteit voor bezinning en persoonlijke ontwikkeling

Nu we het merendeel van onze week thuis doorbrengen, steken negatieve gevoelens sneller de kop op. Zeker nu veel ondernemers zoals u met professionele onzekerheid zitten. Klinkt allemaal herkenbaar? Probeer deze ‘kalmere’ periode dan te beschouwen als een opportuniteit om in uzelf te investeren
 
Securex steekt u graag een hart onder de riem met enkele concrete tips voor bezinning en persoonlijke ontwikkeling!

SECUREX

Overheid moet de ‘Van Ranst van de arbeidsmarkt’ inschakelen

COVID-19 heeft een klimaat gecreëerd waarin beslissingen die anders jaren hadden aangesleept, plots toch ineens mogelijk zijn. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op: zo snel dat ze in sommige domeinen een disruptief karakter krijgen.

Terwijl de zorgsector strijdt tegen de verspreiding van het virus, biedt ook wat na de gezondheidscrisis komt stof tot nadenken. Welke impact heeft deze onverwachte gebeurtenis op onze arbeidsmarkt?

Die vraag staat centraal in een 4-delige reeks van Securex over werken en ondernemen in een post corona-tijdperk.

Lees de eerste bijdrage van Frank Vander Sijpe (Director HR Research Securex) en Patrick Lootens (Director Innovation Securex).


GROUP S

Moet je tijdelijk werkloze werknemers een aanvullende vergoeding betalen?

Heel wat werknemers zijn als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werkloos wegens overmacht en worden geconfronteerd met inkomensverlies. Moet of mag de werkgever in dit geval een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen betalen?

Groep S maakt de balans op.


Dossier Coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Naast de aanpassingen in het dagelijks leven ondervind je als werkgever ongetwijfeld ook de gevolgen van de maatregelen in je personeelsbeheer.

Group S begeleidt je meer dan ooit en helpt je om deze crisis te boven te komen. Met dit dossier rond het coronavirus houden zij je op de hoogte. Hier kan je steeds de laatste relevantie informatie rond de coronacrisis en de bijhorende maatregelen terugvinden.

Raadpleeg het volledige dossier van Group S


TALENTSOFT

Webinar on demand: Succesvol samenwerken op afstand

Hoe houd je als manager op dit moment nauw contact met medewerkers, nu we allemaal afstand van elkaar moeten houden?
 
Chat- en videoprogramma's zoals Microsoft Teams worden steeds belangrijker wanneer individuele werknemers in quarantaine worden geplaatst of wanneer het hele personeel thuis moet werken. Hoe kun je als manager zo goed mogelijk omgaan met deze bijzondere situatie? En hoe schakel je op korte termijn over naar virtuele teams en stimuleer je de uitwisseling van medewerkers met elkaar?
 
 
 

Webinar: Learning in 2020 - Train your people to become future ready

Thursday April 23rd, 11 AM CEST

Today more than ever, we see how rapidly our work environment can change radically in a matter of hours. And this entails, for many, drastic changes in our working behaviours to keep up with the current context. We see a lot of our work becoming more digital, with some traditional jobs starting to disappear.

In this webinar, Neelie Verlinden, HR tech specialist, discusses with Valérie-Anne Monvoisin, learning expert at Talentsoft, the most important learning trends of this new decade. 

How do you detect and map the skills already present in your organization? And how do you demonstrate the ROI of using learning software?

Register for the webinar


GROUP S

Een antwoord op de meest gestelde vragen rond het Coronavirus

Naast de ontregeling van het dagelijkse leven door het coronavirus, ondervindt u als werkgever ongetwijfeld ook de gevolgen van de coronacrisis in uw personeelsbeheer

Groep S heeft voor u de meest gestelde vragen gebundeld.


FENIX CONSULTING

Blijf met FENIX in ontwikkeling. Want talent staat nooit stil.

Geconfronteerd met de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt, zijn online talentoplossingen meer dan ooit relevant en zelfs onmisbaar. Al talentoplossingen van FENIX Consulting blijven dan ook beschikbaar, maar nu enkel 100 % digitaal.

Assessment en development centers worden door de consultants volledig digitaal uitgevoerd in een combinatie van interactieve oefeningen, e-testen, serious games en rollenspelen en dit zonder aan validiteit of kandidatenervaring in te boeten. Ook de één-op-één coachings worden voortaan online georganiseerd.

Tijdelijk aanbod: iedereen die deelneemt aan een online assessment of development center of een online coaching- of ontwikkeltraject ontvangt tot 1 juni GRATIS een adaptieve, competentie specifieke e-learning uit het GROW ONLINE-aanbod in het kader van zijn/haar verdere ontwikkeling.

Klik hier voor meer info over de online oplossingen van FENIX Consulting.


BDO

Doe mee aan de BDO telewerk-enquête i.s.m. HR Square

De laatste weken hebben we met z’n allen massaal thuis gewerkt.

Deze nieuwe manier van werken heeft wellicht een grote impact op je medewerkers en leidinggevenden. Hoe ervaren zij de werksituatie? Welk regime verwachten ze na de coronacrisis? En hoe reageer je daar als bedrijf op?

Wacht niet tot na de epidemie om ervaringen rond teleworking in kaart te brengen. BDO ontwikkelde een gratis telewerk-enquête om je huidige situatie te evalueren. Zo kan je nu al de juiste conclusies trekken en na de crisis gestructureerd opnieuw aan de slag.

Neem deel aan de enquête


SECUREX 

Thuiswerken in coronatijden

Bedrijven moeten maximaal inzetten op telewerk voor alle functies waarbij dit mogelijk is, zonder enige uitzonderingen. Maar hoe kunt u thuiswerken efficiënt aansturen?

Ontdek onze tips om telewerk effectief te beheren


ACTIRIS

Personeel aanwerven in tijden van Corona? Met Select Actiris, blijft het mogelijk

De coronacrisis laat zich overal voelen. Hoe speel je als werkgever in op deze nieuwe werkelijkheid, de grote uitval door ziekte of economische werkloosheid, en het nijpende personeelstekort? Meer dan ooit staat Select Actiris voor je klaar om samen die economische uitdagingen aan te gaan. 

Met de intrede van de strikte COVID-19 maatregelen, kozen we daarbij resoluut de kaart van digitale dienstverlening. Als werkgever kan je autonoom aan de slag via My Select Actiris en word je, per mail of telefoon, bijgestaan door een consultant, voor tips & tricks of voor een preselectie van A tot Z.

Dringend nood aan extra werkkrachten? Verlies geen tijd en publiceer vandaag nog je vacature online via My Select Actiris. Tip: vermeld #COVID19 in de functietitel zodat je vacature snel wordt opgepikt door werkzoekenden en consultants.


SECUREX

Bewust digiconsumeren

In tijden van corona, nu het fysieke contact zo goed als wegvalt, neemt online het helemaal over. Ga bewust om met uw digitale media en ervaar meer concentratie en een betere focus.

Leer bewust digiconsumeren


PARTENA PROFESSIONAL

Bedrijven worden geconfronteerd met 20% meer zieke werknemers en met langere ziekteperiodes

In deze periode van Covid-19-crisis zijn veel Belgen getroffen door het virus, zowel economisch als op het gebied van hun gezondheid. Volgens een onderzoek van het sociaal secretariaat Partena Professional onder 20.000 werknemers, is het aantal mensen met ziekteverlof in maart met 20% gestegen ten opzichte van februari en werden langere ziekteperiodes vastgesteld. Deze stijging, die nooit eerder is waargenomen, spaart geen enkele sector.

Lees meer


ACERTA

Coronacrisis maakt aangepaste arbeidstijden mogelijk

De huidige coronacrisis is een ‘voorgekomen ongeval’ volgens Toezicht op de Sociale Wetten. Wat wil dat zeggen? Jouw medewerkers mogen overuren presteren en mogen op zondag of ’s nachts werken om het coronavirus te bestrijden of om je organisatie aan te passen aan de maatregelen van de overheid.

Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, licht de voordelen van deze beslissing toe.


CLAEYS & ENGELS

FAQ over de impact van Corona op uw onderneming

Het coronavirus COVID-19 heeft een nooit geziene impact op ons leven. De strenge maatregelen van kracht in België hebben grote gevolgen voor ondernemingen en hun medewerkers.

Het Claeys & Engels-team werd de afgelopen weken overspoeld met vragen. Graag delen zij hun kennis met u in deze FAQ, samengesteld op basis van de huidige regelgeving. De FAQ wordt regelmatig geüpdatet in functie van de juridische actualiteit.

Download hier de FAQ


SECUREX

Coronastress of -veerkracht?

Gezondheid, financiële ongerustheid, te veel of te weinig werk... Corona geeft stress.

Zorg dat uw hoofd niet in lockdown gaat. Lees de 7 tips van Securex en versterk uw veerkracht.


COACHING FOR HEROES

Emotionele ondersteuning voor socialprofitmedewerkers door een pool van 100 professionele coaches

Veel zorgverleners staan vandaag heel erg onder druk. In de frontlinie van de corona-crisis staan heeft onvermijdelijk impact op hun psyche

Net daarom steken wij - Coaches for Heroes - onze handen uit de mouwen, als externe bron van hulp.

We kunnen en mogen onze zorgverleners niet gaan versterken op het terrein. Maar we kunnen wel doen waar we goed in zijn en dat is coachen: opvang en ondersteuning voorzien, ruimte om te ventileren, om ervaringen te delen, om terug op kracht te komen,...

Als ervaren coaches zijn we beschikbaar zijn - zeven op zeven, van 8u tot 24u - voor virtuele coachinggesprekken, die de medewerker zelf in onze agenda kan boeken.

Wil jij meer doen dan applaudisseren, dan is dit jouw kans om onze zorgverleners te ondersteunen. We zijn middelen aan het verzamelen - via crowdfunding - om dit alles op een kwalitatieve en betrouwbare manier te kunnen doen. Elke donatie - klein of groot - is welkom.  

Meer info via: 078/250503 en coachingforheroes.be


PARTENA PROFESSIONAL

Coronavirus: geraken Belgische werknemers op tijd betaald?

Door de coronacrisis maken heel wat Belgische werknemers zich zorgen. Sommigen merken immers een daling in de activiteiten van hun onderneming, terwijl andere op tijdelijke werkloosheid gezet werden. Hoe zit het met de financiële kant van de zaak? Kan de uitbetaling van de lonen vertraging oplopen? En wat met de pensioenen en de extralegale voordelen?

Partena Professional legt het ons uit.


SOTRA

Webinar Covid-19: Update sociaal recht,na 2 weken van bijzondere maatregelen

Advocatenkantoor SOTRA organiseert een online webinar op woensdag 1 april om 10u30. Tijdens dit webinar overloopt Sotra een aantal vaak voorkomende vragen van werkgevers sinds de uitzonderlijke maatregelen die door de regering genomen werden in het kader van de covid-19-crisis.

Lees meer en schrijf je gratis in!


VOV LEREND NETWERK

Eerste resultaten #LDtousensemble-bevraging

De ledenverenigingen VOVEpsilon en Stimulearning slaan de handen in elkaar (figuurlijk dan) om L&D-professionals te helpen in deze onwezenlijke tijden, met de steun van Federgon als belangenorganisatie.

Na een bevraging van de L&D-markt aan de hand van een survey presenteren zij de eerste resultaten in een Nederlandstalige en een Franstalige webinar op komende woensdag 1 april. Per webinar zijn er 100 plaatsen.

In dit artikel kan je alvast de resultaten lezen.


SECUREX

We staan vandaag allemaal voor ongeziene uitdagingen, maar staan er gelukkig niet alleen voor. Meer dan ooit dragen we zorg voor elkaar. Dat is te zien aan de bemoedigende acties die overal opduiken. Ook bedrijven focussen op de gezondheid, competenties en het engagement van hun medewerkers. Deze drie eigenschappen zijn best tegelijkertijd aanwezig om het verschil te kunnen maken in deze turbulente tijden. Want naast het fysieke en mentale welzijn, wordt ook onze betrokkenheid en veerkracht vandaag zwaar op de proef gesteld. Zowel bij medewerkers als leidinggevenden.

Securex staat klaar om uw bedrijf te ondersteunen bij deze uitdagingen. “We make people stronger – Strong people make strong companies”.

Samen met Fitbees willen we ons steentje bijdragen en helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Laat uw medewerkers deelnemen aan onze '30 day challenge' om zich gemotiveerdgezond en veerkrachtig te voelen in deze uitdagende periode.WELLWAYS

Angst en spanning in tijden van corona? Een pragmatische en snelle oplossing door Wellways

Sinds vorige week is de wereld anders geworden voor vele van ons. Sommige organisaties kunnen niet meer werken, andere werken van thuis. Dit geeft de nodige angst en stress voor de werknemers en het management van vele organisaties.

Sinds het begin van de pandemie werkten de psychologen van Wellways aan een pakket die maximale ondersteuning kan voorzien voor de werknemers en de organisatie.

Het pakket bestaat uit 2 componenten. Een betaalde webinar, die draait rond psycho-educatie en coping technieken en een telefonische hulplijn voor alle medewerkers. Op die manier bent u ervan verzekerd dat iedereen die hulp wenst of nodig heeft in optimale omstandigheden, dwz veilig, onmiddellijk en kwalitatief, wordt geholpen.

Voor organisaties die noch het budget of tijd hebben wordt voorzien in een gratis korte webcast van 5 minuten voor alle medewerkers.PARTENA PROFESSIONAL

Coronavirus: Partena Professional staat meer dan ooit aan uw zijde!

De coronaviruscrisis die wij nu meemaken zal een zeer grote impact hebben op de economische activiteit. Ondanks deze moeilijke omstandigheden is en blijft Partena Professional uw bevoorrechte partner. Ons doel is om aan uw zijde te staan en om de gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken. Want dat is ook waar "ondernemen met ondernemers" om draait.

Ontdek hieronder ons dossier "Coronavirus" met alle belangrijke informatie.

 


  

VDAB: #COVID19

Vele bedrijven krijgen door de coronacrisis te maken met plotse vacatures. VDAB helpt en raadt aan uw vacatures voor magazijnier, schoonmaker, retailverkoper, verpleger,... te melden op vdab.be met de #COVID19, zodat de VDAB-bemiddelaars deze prioritair kunnen behandelen.

Meer info over hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u op vdab.be/coronacrisis/vacatures.

Daarnaast stelde VDAB een algemene infopagina voor werkgevers samen, met antwoorden op uw vragen rond bijv. lopende contracten IBO enz. Deze vindt u op vdab.be/coronacrisis (klik door op 'Je bent werkgever').


 


UNIVERSITEIT ANTWERPEN: HOE GA JIJ OM MET CORONA?

Werk je thuis? Wat met de kinderen? Geef je nog een hand?

Als de Belgen massaal deze korte vragenlijst invullen, geeft dat de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten.

De impact van de overheidsmaatregelen zal pas over tien tot veertien dagen zichtbaar worden in aantal hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen. Dit door de incubatietijd en het verloop van COVID-19.

Om kort op de bal te spelen zouden daarom indicatieve gegevens vanuit de bevolking zo snel mogelijk ter beschikking moeten zijn.

De medische wetenschappers krijgen voor de verwerking van de antwoorden de hulp van de sociale wetenschappers van de Antwerpse universiteit. Het 'corona citizenscienceproject' loopt ook met medewerking van collega's van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.

De eerste enquêteronde op 17 maart leverde 563.796 deelnemers op. Allemaal heel erg bedankt!

Op dinsdag 24 maart start de tweede ronde, afspraak opnieuw tussen 10 en 20 uur.


 


QUINTESSENCE

Extreme omstandigheden leiden vaak tot onverwachte ontdekkingen. Hoe reageert u in crisissituaties? Beschikt u over voldoende veranderkracht? Hoe goed kent u uzelf en waar kunt u nog verder op inzetten?

Ontdek het via de online tool Scope en krijg zo meteen een zicht op uw sterktes en uw uitdagingen.

Vragen? Contacteer Quintessence – zij helpen u graag verder!


 


VOV LEREND NETWERK

De ledenverenigingen VOVEpsilon en Stimulearning slaan de handen in elkaar (figuurlijk dan) om L&D-professionals te helpen in deze onwezenlijke tijden. Zij genieten hierbij de uitdrukkelijke steun van Federgon als belangenorganisatie.

Een eerste gezamenlijke actie is een bevraging van de L&D-markt aan de hand van een survey. VOV e.a. brengen wekelijks op maandag verslag uit van de binnen gelopen antwoorden. Je kan dus vrij kiezen in welke Corona-week je de bevraging invult en/of je kan de bevraging later nog eens invullen.

Individuen en organisaties die graag op een andere manier bijdragen kunnen contact met VOV opnemen en -beter nog- hun ideeën delen op Tips L&D vs Corona. Ondertussen vult VOV de pagina www.vov.be/ldversuscorona aan met artikelen en informatie.


 


UNLEASH SPRING 2020 EN UNLEASH AMERICA 2020 GEANNULEERD WEGENS COVID-19

UNLEASH, de internationale conferentie voor HR-technologie, kondigt de annulering aan van haar twee aankomende evenementen vanwege de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus. De afgelaste evenementen zijn UNLEASH Spring, gepland voor 24 en 25 maart 2020 in London, en UNLEASH America, gepland voor 12 en 13 mei 2020 in Las Vegas.

Voor meer info en updates: https://unleashgroup.io


 


 Algemene informatie federale overheid: www.info-coronavirus.be/nl


 


Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn voortdurend updates te vinden over occasioneel telewerk, preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen: https://werk.belgie.be/nl/nieuws


 


De RVA publiceerde naar aanleiding van de coronacrisis een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen over tijdelijke werkloosheid. De FAQ Tijdelijke Werkloosheid wordt continu bijgewerkt aan de hand van de vragen die vanop het terrein worden gesteld. Om vertragingen te vermijden adviseert de RVA om de aanvragen online te doen.

De FAQ is te vinden op: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf


 


De beroepsvereniging HRPro zette een online informatie- en adviesplatform op naar aanleiding van de coronacrisis, specifiek voor HR-professionals. De informatie wordt geregeld aangepast en aangevuld.

Zij is via deze link te vinden: https://hrpro.be/nl/dossiers/covid_19/233


 


Ius Laborus (Claeys & Engels) lijst tips op voor internationale werkgevers over hoe om te gaan met de maatregelen tegen het coronavirus met bijdragen uit 53 landen wereldwijd.

De gids ‘Coronavirus: top tips for international employers’ is via deze link te vinden.


 


Securex: webinar "Sociale actualiteit"

Door de maatregelen genomen tegen coronavirus COVID-19 zijn veel ondernemingen genoodzaakt heel snel actie te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van thuiswerk. Hoe pakt u dit best aan?

Ons webinar “Sociale actualiteit” van donderdag 26 maart is daarom volledig gefocust op de gevolgen van coronavirus COVID-19 op een onderneming. Het webinar wordt u gratis aangeboden.

Ontdek hier het volledige programma


 


Het advocatenkantoor Sotra, gespecialiseerd in sociaal recht en HR-fiscaliteit, heeft een Q&A voorbereid die voortdurend up-to-date wordt gebracht met de voornaamste vragen waar werkgevers mee zitten in functie van de huidige situatie en de crisismaatregelen van de overheid.

U vindt de Q&A hier in het Nederlands, hier in het Frans.


 


SD Worx: Corona en noodzakelijke verplaatsingen

Strikt gezien zijn werknemers niet verplicht om over een specifiek attest of een verklaring van hun werkgever te beschikken voor woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen.

Toch voorziet SD Worx een modeldocument waarin een werkgever kan verklaren dat werknemers gerechtvaardigd zijn om woon-werk- of professionele verplaatsingen te doen omdat:

  • hun functie niet toelaat dat zij van thuis uit werken of
  • omdat zij werken bij een bedrijf dat behoort tot een cruciale sector of een essentiële dienst die in de wet is opgesomd.

Via deze link vind je in de loop van de dag een modeldocument.


 


Securex: maatregelen tegen het coronavirus Covid-19

De gevolgen van het coronavirus COVID-19 zijn voor iedereen voelbaar, zeker voor zij die ondernemen en mensen tewerkstellen.

Securex blijft klaarstaan om hun klanten advies te geven. Maar om de preventiemaatregelen van de overheid te respecteren, doen zij dit momenteel enkel via onze online kanalen en per telefoon. Voor de opstart van uw zaak, kan u nog steeds terecht op ikstartmijnzaak.

Wilt u hen contacteren? Surf naar www.securex.be om op de hoogte te blijven van ons advies en van de maatregelen die we nemen.

Heeft u nog vragen? Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen. Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming. Surf naar de FAQ's voor ondernemers!


 


Acerta: relevante informatie voor werkgevers

Over Covid-19, het coronavirus, is al heel veel gezegd en geschreven. Als werkgever wil je dus correct voorbereid zijn. Acerta geeft je heldere antwoorden op al jouw werkgerelateerde corona-vragen.


 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen