< Terug naar overzicht

Covid-19 legt arbeidsmarkt grotendeels stil

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt volledig lamgelegd. Tussen half maart en eind april daalden zowel het aantal ontslagen als het aantal aanwervingen drastisch ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal ontslagen door overmacht, dringende redenen of faillissement lag beduidend lager als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid en de hinderpremie. Het aantal aanwervingen daalde nog meer.

De Belgische arbeidsmarkt is tijdens de softe lockdown tot een stilstand gekomen. Zowel op het vlak van ontslagen als van aanwervingen valt een sterke vermindering van activiteit waar te nemen. Zo blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Securex.
Tussen 14 maart en 30 april 2020 zag slechts 7 procent van alle werknemers in België zijn contract van bepaalde duur beëindigd en 1,5 procent zijn contract van onbepaalde duur. In dezelfde periode van 2019 was dit respectievelijk 17,5 procent en 2,5 procent. Vooral het aantal beëindigde contracten van bepaalde duur daalde fors (-59 procent), maar ook het aantal ontslagen door de werkgever daalde sterk (-33 procent), net als de ontslagen ingediend door de werknemer zelf (-44 procent).
Het aantal aanwervingen daalde nog sterker, zowel voor contracten van bepaalde duur (-67 procent) als onbepaalde duur (-49 procent). De arbeidsmarkt stond de afgelopen weken stil.

“De maatregelen van de overheid, zoals de hinderpremie en de systemen van tijdelijke werkloosheid, lijken effect te hebben, want de afgelopen zes weken kwam de arbeidsmarkt tot stilstand”, zegt Frank Vander Sijpe, Director HR Research bij Securex. “Werkgevers kunnen op die manier ook nu hun werknemers behouden. Zodra de economie opnieuw opstart, zal de krapte op de arbeidsmarkt voor heel wat functies, bijvoorbeeld in de zorgsector, in het onderwijs, in technische beroepen, blijven gelden. We verwachten dat de war for talent voor die functies mogelijk spoedig herneemt, aangezien het hier vooral gaat over gepensioneerde werknemers die vervangen moeten worden en de vervangingen dus niet enkel afhangen van de conjunctuur.”

Minder ontslagen door overmacht, faillissement of dringende redenen

Het aantal ontslagen door overmacht, faillissement of dringende redenen daalde drastisch ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral ontslag omwille van faillissementen en om dringende redenen daalden sterk. Ontslag omwille van overmacht daalde iets minder sterk. Een neveneffect van de regeringsmaatregelen lijkt dat een belangrijk aantal faillissementen is vermeden die anders wel hadden plaatsgevonden.
De daling van het aantal ontslagen om dringende reden is ook logisch. Wie tijdelijk werkloos of ziek is, geeft namelijk minder aanleiding tot een dergelijk ontslag. De daling van het aantal ontslagen door – vooral medische – overmacht verwijst vermoedelijk naar een grotendeels stilgevallen re-integratie.
De grootste groep ontslagen – al vond in deze groep ook de kleinste daling plaats – gebeurde door contractbreuk of door opzeg door de werkgever. Bij contractbreuk wordt de opzeg uitbetaald en stopt het contract meteen. Bij opzeg door de werkgever heeft de werknemer eerst nog een opzeggingstermijn gepresteerd voordat het contract werd beëindigd.

“Dankzij de maatregelen van de overheid is het aantal geregistreerde ontslagen tijdens de eerste anderhalve maand van de coronacrisis laag. De vraag is echter wat er zal gebeuren indien de bijzondere maatregelen niet langer verdergezet worden na 30 mei. Als de overheid niet over de brug komt met een nieuw pakket steunmaatregelen kan het aantal ontslagen alsnog omhooggaan. Bovendien zijn ook ontslagen werknemers die een opzegtermijn moeten presteren nog niet zichtbaar in deze cijfers. De data tonen wel aan dat bedrijven geen overhaaste beslissingen nemen: ondernemingen willen eerst hun financiële situatie evalueren voor ze overgaan tot harde beslissingen,” zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Minder aanwervingen

Het aantal aanwervingen daalde sterk, zowel voor contracten van bepaalde duur (-67 procent) als van onbepaalde duur (-49 procent). De daling van het aantal aanwervingen is sterker bij arbeiders dan bij bedienden (70 procent t.o.v. 50 procent).
De sterkste daling is er voor arbeiderscontracten van bepaalde duur (-71 procent). In de anderhalve maand lockdownperiode waren 8,2 procent van alle lopende arbeiderscontracten nieuwe contracten (= ‘aanwerving’) van bepaalde duur. In dezelfde periode in 2019 was dat nog meer dan een kwart (28,6 procent).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen