< Terug naar overzicht

COVID-19 kan wereldwijd 25 miljoen banen kosten, zegt Internationale Arbeidsorganisatie

De COVID-19-pandemie veroorzaakt een economische en arbeidsmarktcrisis die de wereldwijde werkloosheid kan doen stijgen met bijna 25 miljoen, zo lezen we in een nota van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Een internationaal gecoördineerde beleidsreactie, zoals tijdens de financiële crisis van 2008-2009, zou de impact op de wereldwijde werkloosheid gevoelig beperken.

Op basis van verschillende scenario’s over de impact van COVID-19 voor de wereldwijde groei van het BBP, schat de IAO dat de huidige werkloosheid (188 miljoen in 2019) zal stijgen: tussen 5,3 en 24,7 miljoen mensen zullen werkloos worden. Ter vergelijking: de financiële crisis van 2008-2009 deed de werkloosheid stijgen met 22 miljoen.

Ook verwacht de IAO een toenemend gebrek aan werkgelegenheid omdat de economische gevolgen van de uitbraak van het virus gepaard gaan met kortere arbeidstijden en lagere lonen. Tegelijk betekent een daling van de werkgelegenheid ook een belangrijk inkomensverlies voor veel werknemers. De studie schat dat dit zal oplopen tot 860 miljard à 3,4 biljoen Amerikaanse dollar tegen eind 2020. Dit zal dan weer de consumptie doen dalen, en bemoeilijkt de vooruitzichten voor bedrijven en economieën.

De IAO roept dan ook op dringend gecoördineerd maatregelen te nemen op grote schaal, rond drie pijlers: werknemers op de werkplek beschermen, de economie en werkgelegenheid stimuleren en banen en inkomens ondersteunen.

Deze maatregelen omvatten het uitbreiden van de sociale zekerheid, het behoud van banen ondersteunen (arbeidstijd inkorten, betaald verlof en andere) en belastingverlagingen en financiële steun, ook voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. De nota stelt ook fiscale en monetaire beleidsmaatregelen voor, en krediet- en financiële ondersteuning voor bepaalde economische sectoren.

“Dit is niet alleen een internationale gezondheidscrisis, het is ook een economische en arbeidsmarktcrisis die een enorme impact heeft op de mensen”, zegt Guy Ryder, de directeur-generaal van de IAO. “In 2008 toonde de wereld zich verenigd om de gevolgen van de internationale financiële crisis aan te pakken en het ergste werd afgewend. We hebben nu nood aan dit soort leiderschap en vastberadenheid.”

De IAO waarschuwt bovendien dat bepaalde groepen onevenredig zwaar getroffen zullen worden door de jobcrisis en dit kan de ongelijkheid nog vergroten. Het gaat over mensen in laagbetaalde jobs, jongeren en oudere werknemers in het bijzonder, maar ook vrouwen en migranten.

“In tijden van crisis zoals deze, hebben we twee belangrijke instrumenten die de schade kunnen helpen beperken en het vertrouwen herstellen. Ten eerste de sociale dialoog, die van vitaal belang is om het vertrouwen van de mensen te winnen en steun te krijgen voor de maatregelen die nodig zijn om deze crisis het hoofd te bieden. Ten tweede bieden de internationale arbeidsnormen een stevige basis voor beleidsreacties die gericht zijn op een duurzaam en rechtvaardig herstel. Er moet alles aan worden gedaan om de schade voor de mensen in deze moeilijke tijd tot een minimum te beperken”, besluit Ryder.

Bron: IAO
Nota COVID-19 and the world of work: Impact and responses

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen