< Terug naar overzicht

Corporate social responsibility staat hoog op agenda bedrijven

Een meerderheid van Belgische bedrijven gelooft dat CSR een noodzaak is om te overleven in deze veranderende wereld. Toch is de CSR-verantwoordelijke nog te weinig een volwaardige functie. Taken als het integreren van CSR in de algemene strategie van het bedrijf tot het rapporteren van de CSR-doelen, de CSR-verantwoordelijke moet het allemaal kunnen. Kan hij ook nog toveren met budgetten en tijd, beschikt hij over sterke netwerkvaardigheden, flexibiliteit, toekomstgerichtheid en innovatieve ideeën, dan spreken we over de ideale CSR-verantwoordelijke.

Corporate social responsability (CSR) wordt door Belgische bedrijven vooral geassocieerd met ‘winst maken met respect voor mensen’, ‘winst maken met een minimale ecologische impact’ en als ‘een criterium bij de keuze van onze leveranciers’. Zowel kmo’s als grote bedrijven zien CSR niet als iets tijdelijk, al zijn de intenties niet altijd zo zuiver: een op vier van de bedrijven ziet CSR slechts als een manier om het imago van het bedrijf te boosten. Dat blijkt uit een peiling van Trendhuis en vzw Time4Society. Voor de tweede keer peilden ze via een online enquête bij 309 respondenten uit zowel grote als kleine Belgische bedrijven naar de de attitudes, verwachtingen, drempels en acties rond duurzaam ondernemen in de Belgische bedrijven. Daarnaast gaan ze ook op zoek naar wat de rol is van de CSR-verantwoordelijke is binnen organisaties.

6 P’s

Een CSR-beleid is gebaseerd op zes pijlers. People (mensen), Planet (planeet/milieu), Prosperity (welvaart), Partnerships (samenwerking), Peace (vrede en transparantie binnen en buiten het bedrijf) en Pleasure (werken met plezier). Uit de bevraging valt op dat CSR voornamelijk een menselijke en groene connotatie krijgt. Alleen grote bedrijven beschouwen welvaart (prosperity) als even belangrijk.
Niettemin wint CSR aan belang: 74 procent van de respondenten vindt CSR een noodzaak om te overleven in deze veranderende wereld. Dit is 6 procent meer dan in 2018. Al zit CSR vooral vervat in communicatie. CSR komt dan ook het sterkst tot uiting in de missie, visie en waarden. Concrete resultaten rond CSR worden vooral gerealiseerd binnen grote bedrijven en scoren vooral op het vlak van ecologie. Kmo’s hinken nog wat achterop, al realiseren zij de sterkste resultaten op het vlak van partnership met andere bedrijven, overheden en sociale organisaties.

Drempels en uitdagingen

De grootste drempel voor zowel grote bedrijven als voor kmo’s is het gebrek aan budget. Voor kmo’s komt daar ook het gebrek aan tijd bij. 73 procent van de HR-managers zet als grootste drempel voor CSR ‘weinig budget’ op de eerste plaats. Dit is opvallend meer in vergelijking met de andere functies. Het management en de HR-managers maken zich, in vergelijking met de andere functies, het meeste zorgen over de wet- en regelgeving. Een opvallend groot struikelblok voor de CEO’s is het niet weten hoe ze CSR een praktische invulling kunnen geven. CSR-verantwoordelijken zetten vooral weinig tijd en budget voor CSR-activiteiten op nummer één als drempel om duurzaam te ondernemen.

De grootste uitdaging voor de CSR-verantwoordelijke binnen grote bedrijven is het mogen doorvoeren van innovatieve ideeën die voortkomen uit maatschappelijk belang. Bij CSR-verantwoordelijken in kmo’s is het meten van de financiële waarde van duurzaam ondernemen de grootste uitdaging.

Drijfveren

Succesvolle praktijkvoorbeelden zijn het beste instrument om een bedrijf te overtuigen van CSR. Kmo’s vinden feiten en cijfers opvallend belangrijker dan grote bedrijven om overtuigd te worden.

Kmo’s zetten het verminderen van kosten op langere termijn het meeste op nummer één als drijfveer voor CSR. Voor grote bedrijven is de grootste drijfveer idealisme. Voor kmo’s is dit opvallend minder een drijfveer. Het winnen van klanten en het verbeteren van het imago van het bedrijf zijn ook populaire drijfveren voor kmo’s. Het aandeel van de respondenten die deze drijfveren op nummer één hebben gezet, ligt bij kmo’s veel hoger dan bij de grote bedrijven.

Rol van CSR-verantwoordelijke

85 procent van de bedrijven beweert dat er iemand binnen het bedrijf werkt aan een duurzaamheidsbeleid, maar slechts 3 op 10 van de Belgische bedrijven heeft een CSR-verantwoordelijke aangesteld als een volwaardige functie. Vooral in grote bedrijven is CSR-verantwoordelijke een volwaardige functie. Nog te vaak is CSR een extra taak binnen een andere functie of wordt ze vrijwillig opgenomen zonder dat er in extra budget of tijd voorzien wordt.

Toch wordt er veel verwacht van een CSR-verantwoordelijke. Grote bedrijven verwachten meer dan kmo’s dat de CSR-verantwoordelijke eerst het bedrijfsbelang en dan pas het maatschappelijke belang dient, de ecologische impact van het bedrijf minimaal houdt en een duurzame missie en visie creëert en deze implementeert in de algemene strategie.
Kmo’s verwachten meer dan grote bedrijven dat de CSR-verantwoordelijke innovatieve ideeën aanbrengt en integreert, het imago van het bedrijf verbetert en het draagvlak voor CSR vergroot binnen het bedrijf.
Daarnaast verwacht men dat een CSR-verantwoordelijke vooral toekomstgericht is en de CSR-missie in de praktijk kan omzetten, maar ook de CSR-strategie integreert binnen de bedrijfsstrategie, medewerkers motiveert voor CSR, andere afdelingen ondersteunt en rapporteert over de CSR-doelen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen