< Terug naar overzicht

Coronawanpraktijken op werkvloer in UK: doen wij het beter?

Een enquête van een Brits advocatenkantoor bij 1.000 key workers (in ons jargon ‘werknemers in essentiële beroepen’) onthulde dat bijna de helft van de respondenten bij de werkgever aan de bel hing over onveilige praktijken tijdens de coronacrisis. Wij kennen geen gelijkaardige rondvragen voor België, maar kunnen en mogen hopen dat het hier beter verliep.

De steekproef was samengesteld uit verpleegkundigen, artsen, arbeiders in de dienstverlening en transportwerkers. Liefst 46 procent van de respondenten had zich verplicht gevoeld onveilige toestanden bij hun werkgever aan te klagen.
Het vaakst voorkomende probleem was de onmogelijkheid om sociale afstand te houden (55 procent), gevolgd door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen (44 procent). Ten slotte zegde 25 procent dat ze zich het meest bezorgd voelden over werkgevers die kwetsbare werknemers verplichtten terug te keren naar de werkplek.

Het rapport brengt ook aan het licht dat bij een substantieel deel van de respondenten het vertrouwen in de werkgever verdwenen is. Niet minder dan 21 procent verdenkt de werkgever ervan de pandemie als dekmantel te misbruiken voor onethische werkpraktijken. Een even groot percentage denkt dat de werkgever de wet heeft overtreden. Nog eens 38 procent voelt zich teleurgesteld.

Een woordvoerder van het Chartered Insitute for Personnel and Development (CIPD) – de invloedrijke HR-beroepsvereniging en -lobby – maakte zich zorgen over de cijfers: “Dit rapport wijst op een onrustwekkend aantal key workers dat wanpraktijken opmerkt in hun organisatie. De standaardhouding moet zijn mensen in staat stellen hun werk te doen, niet straffen. Organisaties moeten verantwoordelijk gesteld worden voor praktijken die het publiek onnodig risico doen lopen of belangrijke werknemersrechten uithollen.”
De CIPD-woordvoerder voegde er nog aan toe dat werkgevers steun verdienen om zich door de pandemie te werken, maar dat ze dit te goeder trouw moeten doen. “Echte klokkenluiders moeten zoals altijd beschermd worden, dat mag niet veranderen omwille van de pandemie.”

Onze hypothese is dat misbruiken in België minder frequent voorkwamen en misschien ook minder flagrant waren, wegens de kordate samenwerking van werkgevers en werknemersvertegenwoordigers op nationaal niveau, sectoraal en in de meeste organisaties. Wie bevestigt of weerlegt onze hypothese?

Bron: peoplemanagement.co.uk; enquête door Slater and Gordon.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen