< Terug naar overzicht

Coronavirus tast ook verloning aan

Bedrijven en medewerkers hebben zich de voorbije werken aangepast om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ondernemingen maken nog steeds massaal gebruik van tijdelijke werkloosheid, al sluiten er maar weinig volledig de deuren. Op veel plaatsen wordt er ‘anders’ beloond.

HR-dienstverlener Hudson herhaalde begin april zijn enquête over hoe Belgische bedrijven omgaan met de coronacrisis. Deze keer namen 144 organisaties deel. 61 procent van de werkgevers-respondenten heeft ondertussen tijdelijke werkloosheid ingeroepen om het hoofd boven water te houden. Al sluiten voorlopig weinig bedrijven de deuren volledig. Slechts 9 procent geeft aan dat alle arbeiders tijdelijk werkloos zijn gesteld. Voor bedienden is dit het geval voor slechts 6 procent van de bevraagde organisaties. Werknemers zijn gemiddeld twee dagen per week tijdelijk werkloos.

Toch vermoedt de helft van de respondenten dit systeem te moeten uitbreiden naar werknemers die momenteel nog aan het werk zijn.

Tijdelijke werkloosheid wordt op verschillende manieren georganiseerd. Zo houdt 37 procent geen rekening met de spreiding van de werkloosheidsdagen binnen het bedrijf of departement. De werkloosheidsdagen werden dus afhankelijk van de functie toegewezen waardoor er verschillen tussen de werknemers kunnen opduiken. Slechts 16 procent geeft aan een gelijke verdeling te hebben gehanteerd over alle werknemers binnen het bedrijf.
De verminderde werklast was voor acht op tien bedrijven de bepalende factor. Een vijfde houdt ook rekening met de gezinssituatie van de medewerker.

Impact op verloning

Op het vlak van verloning zal de coronacrisis ook haar sporen nalaten. Zo weet 17 procent van de organisaties niet of de geplande loonsverhogingen zullen kunnen doorgevoerd worden dit jaar en 15 procent stelt dat deze slechts gedeeltelijk zullen kunnen. Nog eens 14 procent zal helemaal geen loonsverhogingen geven. Bij de overige werkgevers werden recent nog salarisstijgingen doorgevoerd of zullen ze toch plaatsvinden zoals gepland.
De bonussen van 2019 lijken grotendeels gewoon uitbetaald te zullen worden. Slechts 10 procent voorziet in een kleiner budget dan origineel vastgelegd en 4 procent heeft nog geen duidelijkheid. Over de bonussen voor volgend jaar bestaat echter heel wat meer onduidelijkheid: 54 procent weet nog niet of de corona-uitbraak een effect zal hebben op de variabele verloning terwijl 29 procent al zeker is dat de uitbetaling van de bonussen lager zal liggen.
Van de respondenten verwacht 40 procent een impact op de cao 90-bonus: van een gedeeltelijke uitkering tot zelfs een volledige schrapping.
Over de eindejaarspremie bij tijdelijke werkloosheid zijn meer bedrijven het eens: 70 procent zal zich houden aan wat er in het paritair comité is beslist, 30 procent zal vrijwillig de volledige eindejaarspremie uitbetalen alsof er een volledig jaar werd gewerkt.

Een extra premie voor werknemers die aan het werk blijven ligt in de schuif bij 20 procent. De helft van die bedrijven doet dit om de verhoogde werklast en het hogere besmettingsrisico te compenseren. In de meeste gevallen wordt zo'n premie eerder aan de meer operationele werknemers aangeboden, die niet van thuis uit kunnen werken. Sommige bedrijven tonen zich bereid ook een premie te betalen aan wie een extra inspanning heeft geleverd.

De managementvergoedingen lijden ook onder het coronavirus. Ondertussen laat ongeveer 30 procent van de respondenten weten de managementvergoedingen te verlagen, terwijl dit in onze eerste survey van 20 maart 2020 slechts 15 procent was. In de meeste gevallen gaat het over een daling van de vergoeding met 20 procent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen