< Terug naar overzicht

Corona houdt brutoloon van Belg in toom

Het gemiddeld maandelijkse brutoloon in België bedraagt 3.748 euro. Op een jaar tijd is het brutoloon van de werkende Belg tijdens de coronacrisis grotendeels gelijk gebleven. Al zorgen extralegale voordelen en de loonindexering uiteindelijk toch voor een loonstijging.

Het Salariskompas van Jobat biedt naar jaarlijkse gewoonte een inkijk in het loonzakje van de werkende Belg, zowel arbeiders, bedienden als ambtenaren. Maar liefst 114.000 respondenten, een recordaantal, namen in de loop van 2021 deel aan het loononderzoek van Jobat.

Eerste vaststelling: het gemiddeld brutoloon van 3.748 euro per maand bleef eerder gelijk in vergelijking met het vorige Salariskompas van Jobat. Deze vaststelling is universeel: ook medische- en paramedische functies kregen bijvoorbeeld geen bijkomende loonstijging, terwijl deze functiecategorie in 2020 nog bij de drie grootste stijgers qua brutoloon waren. Toch is het niet allemaal status quo. Zo zijn door de automatische loonindexering de brutolonen rond begin 2022 wel gemiddeld met 3 à 6 procent toegenomen om ze aan te passen aan de stijgende inflatie.

Opvallend is wel de toename van het aantal extralegale voordelen waar werknemers op kunnen rekenen. Vooral voordelen die gerelateerd zijn aan plaatsonafhankelijk werken zitten in de lift. Zo komt de laptop op vijf jaar tijd bij een kwart meer werknemers terecht, thuiswerk stijgt in die vijf jaar zelfs met 77 procent. Ook de bedrijfswagen toont een continue stijgende trend: op vijf jaar tijd is het aantal werknemers dat kan terugvallen op een bedrijfswagen met bijna 10 procent toegenomen. Bij profielen in management, ICT en consulting is een bedrijfswagen intussen de norm. Maar opvallend is dat ook steeds meer andere profielen, zoals in administratie en HR, op een bedrijfswagen kunnen rekenen.

Het aantal werknemers dat kon rekenen op een onkostenvergoeding en/of een internetabonnement nam de voorbij vier jaar met 15 à 20 procent toe. Al zijn dat kosten die doorgaans ook effectief worden aangewend, bijvoorbeeld om thuis te kunnen werken en de noodzakelijke verwarming daarvoor te voorzien. Bovendien kregen (eind vorig jaar) heel wat medewerkers een coronapremie.

Ambtenaren verdienen gemiddeld het meest

Het gemiddelde brutoloon van 3.748 euro verbergt een aantal verschillen, bijvoorbeeld tussen de verschillende statuten. Het gemiddelde brutoloon is voor bedienden 3.815 euro, voor arbeiders 2.961 euro. Overheidspersoneel (zowel contractuele als statutaire ambtenaren) hkunnen dan weer rekenen op een gemiddeld loon van 4.199 euro bruto.

Sectoren die het best betalen zijn ook dit jaar chemie & farma, energie & milieu en bank & verzekeringen. In horeca en de sector toerisme, sport en recreatie verdien je dan weer het minst.

Over heel het land bekeken, kan je in Brussel nog steeds rekenen op het zwaarste loonzakje: in Brussel verdien je gemiddeld ruim een vijfde meer dan in Vlaanderen. Toch is er één dimensie waar het Brussels gewest het verschil niet op kan maken: geluk in het professionele leven. Daar zit Brussel op hetzelfde niveau als de andere provincies.

Tevreden en gelukkig?

33 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan erg tevreden te zijn met zijn of haar loonpakket. Dat is minder dan de 36 procent van vorige keer. De daling is universeel en zichtbaar vanuit alle invalshoeken van geslacht en diploma tot functiecategorie en sector. Ook hier speelt de coronapandemie een rol: vaak moet binnen een organisatie iedereen de nodige flexibiliteit aan de dag leggen, maar staat er niet (altijd) iets tegenover.

Iets meer mensen – 39 procent van de deelnemers – geven een score van 8, 9 of 10 op hun geluksgevoel in het professionele leven. Dat is ietsje lager dan vorig jaar (toen 41 procent). Als we inzoomen op functiecategorieën kunnen we vaststellen dat de grootste daling zich situeert bij twee sectoren: logistiek, aankoop, distributie & transport (min 5 procentpunt) enerzijds en anderzijds onderwijs (dat 4procentpunt moet inboeten). Dat zijn dan ook twee categorieën wier werking vaak ingrijpend werd aangepast door de pandemie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen