< Terug naar overzicht

Concept tijdelijke werkervaring krijgt vorm

De Vlaamse regering sleutelt aan de hervorming van de verschillende systemen van tijdelijke werkervaring. De toekomstige trajecten worden per definitie tijdelijk en zullen meer op maat van het individu vormgegeven kunnen worden. Voor de mensen die vandaag al in één van de systemen zitten, verandert er in de praktijk niets.

In het regeerakkoord wordt een nieuw systeem van tijdelijke werkervaring naar voren geschoven voor WEP+, gesco, PWA en artikel 60/61. Deze hervorming is een onderdeel van de kwalitatieve maatregelen, het tweede hoofdstuk van het Vlaams Banenpact. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zet met deze conceptnota de lijnen uit:

  • Een werkervaringstraject varieert tussen één en twee jaar en streeft naar snellere doorstroom naar het normaal economisch circuit. De (c)-IBO is hiervoor een goed instrument. De aanwervingsstimulans voor werkgevers wordt hierbij binnen de budgettaire beperkingen bekeken.
  • De tijdelijke werkervaring richt zich tot werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door een gebrek aan competenties of weinig (recente) werkervaring. De VDAB verzorgt de screening voor uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Voor anderen (bijvoorbeeld mensen met een leefloon) is toeleiding via andere organisaties mogelijk.
  • De trajecten staan open voor alle werkzoekenden, ongeacht of ze een werkloosheidsuitkering ontvangen of niet. Tijdens het traject behouden zij hun statuut van werkzoekende. Enkel mensen die instappen vanuit artikel 60 krijgen een arbeidsovereenkomst, net omdat hun traject er ook op gericht is sociale rechten op te bouwen.
  • De werkzoekende wordt doorheen het traject door één trajectbegeleider begeleid. De werkplek verzorgt de begeleiding op de werkvloer, met ondersteuning van de trajectbegeleider.
  • De keuze van de werkplek gebeurt in functie van het jobdoelwit en de te verwerven competenties. Het is dus maatwerk. Tijdens het traject is voldoende rotatie naar diverse werkplekken noodzakelijk om zoveel mogelijk werkervaring op te doen.
  • De VDAB ontwikkelde al een centrale databank voor werkervarings- en leerwerkplekken. Alle trajectbegeleiders, ongeacht bij welke partners ze werken, zullen die databank kunnen aanspreken.

Minister Muyters: “We zeggen duidelijk dat het een tijdelijk systeem is dat zo snel mogelijk moet leiden tot een aanwerving in het reguliere circuit. Al onze inspanningen zijn erop gericht om de werkzoekenden sterker te maken en hen aan een job te helpen.”

Bron: persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen