< Terug naar overzicht

Compensatie voor hogere ontslagkosten arbeiders

Werkgevers kunnen voortaan tot een plafond van 2600 euro per werknemer op een fiscaal aantrekkelijke manier jaar na jaar een reserve aanleggen voor de financiering van eventuele latere ontslagen. Werkgeversorganisaties VBO en Unizo reageren tevreden.

De federale ministerraad keurde een fiscale vrijstelling goed voor het ‘sociaal passief’ bij de invoering van het eenheidsstatuut voor alle werknemers. De regering trekt 250 miljoen euro uit voor deze compensatiemaatregel voor werkgevers.

Het eengemaakte statuut voor arbeiders en bedienden betekent dat in de komende jaren het geleidelijk aan goedkoper zal worden om bedienden te ontslaan, maar duurder om arbeiders te ontslaan. Bedrijven met veel arbeiders in dienst zien hun ontslagkosten oplopen.

Tot een plafond van 2600 euro per werknemer kunnen werkgevers voortaan op een fiscaal aantrekkelijke manier jaar na jaar een reserve aanleggen voor de financiering van eventuele latere ontslagen. Deze maatregel is van toepassing voor alle bedrijven en geldt per werknemer die 5 jaar anciënniteit in de eengemaakte ontslagregeling heeft bereikt.

“Voor de werkgevers is het erg belangrijk dat deze compensatiemaatregel, die deel uitmaakt van het dossier arbeiders-bedienden, finaal werd goedgekeurd en dat daarover nu duidelijkheid bestaat. Het is eveneens belangrijk dat ook de andere compensatiemaatregelen snel tastbaar worden voor werkgevers”, zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO.

“De vrijstelling voor het sociaal passief is een belangrijke compensatiemaatregel voor werkgevers in het kader van het nieuwe eenheidsstatuut. Het komt er nu op aan om ook de andere compensatieregelingen in de praktijk om te zetten”, bevestigt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen