< Terug naar overzicht

Coalitie van bedrijven en werkgeversorganisaties legt doelstellingen voor werkplekleren op tafel

Jongeren leren hun vak pas écht op de werkvloer. Daarom slaat een netwerk van Belgische bedrijven en werkgeversorganisaties de handen in elkaar. Onder de koepel van het Global Apprenticeship Network (GAN) roepen ze de Belgische regeringen en onderwijsinstellingen op om werkplekleren bij meer jongeren te integreren in hun leertraject en zo de tewerkstellingsgraad te doen stijgen. Het moet het pad effenen voor 'levenslang leren' op de werkvloer.

Het GAN is het Global Apprenticeship Network, een coalitie van grote bedrijven, kmo’s en werkgeversorganisaties die samen hun schouders zetten onder leren op de werkvloer. De coalitie gaat in België van start omdat ook bij ons nog een grote kloof gaapt tussen de competenties van jongeren en de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Dat zien we ook aan de jeugdwerkloosheidscijfers in België: 17,7% van de Belgische jongeren is werkloos, bijna drie keer zoveel als de gemiddelde werkloosheid (6,3%).

De huidige vormen van werkplekleren — bijvoorbeeld een stage van drie maanden op het einde van de opleiding — zijn volgens GAN België te kort om jongeren voeling te laten krijgen met de sector waarin ze terecht zullen komen. En dat terwijl  een volwaardige vorm van werkplekleren, dat onderwijs rechtstreeks koppelt aan de behoeften van de arbeidsmarkt, nu juist één van de sleutels is om de 'skills mismatch' op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Maar wie als jongere in België op zoek gaat naar een opleiding die je in grotere mate in contact brengt met de werkvloer, ziet zich al snel beperkt in zijn of haar keuzes. Tel je de opleidingen met een verplichte stage van enkele maanden niet mee, dan blijven er amper opleidingen over die een volwaardige vorm van werkplekleren aanbieden. Belgische bedrijven geloven nochtans meer en meer in deze nieuwe vorm van opleiding: in het kader van duaal leren dienden alleen al in Vlaanderen meer dan 7000 bedrijven ruim 20.000 aanvragen in om een werkplek te mogen aanbieden.

Over het Global Apprenticeship Network (GAN)

Het GAN is een coalitie van bedrijven, kmo’s, internationale verenigingen en werkgeversorganisaties. De stichtende leden zijn onder andere de International Labour Organization (ILO), the Internationale Werkgeversorganisatie (IOE), the Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) and Business at OECD (BIAC). Hun belangrijkste doelstelling is om steun te geven aan initiatieven van bedrijven die jongeren vaardigheden bijbrengen die bedrijven nodig hebben en professionele kansen geven, met name via stages en werkplekleren. Het GAN is een netwerk waar bedrijven uit de privésector en werkgeversorganisaties samenkomen om meer kansen te creëren, de status van werkplekleren verdedigen, best practices met elkaar te delen en om de dialoog met alle stakeholders te vergemakkelijken, zodat de tewerkstellingsgraad van jongeren verbetert.

Bron: GAN Belgium (gan-belgium.org)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen