< Terug naar overzicht

Chemiesector ontwerpt demografiefonds voor oudere werknemers

Met de oprichting van een demografiefonds wil de chemiesector sterker inzetten op 'werkbaar werk'. Preventieve gezondheidsmaatregelen en meer investeringen in loopbaanbegeleiding moeten stress en burn-out bestrijden.

De chemie is traditioneel één van de zwaarste sectoren, met veel ploegenarbeid en vaak lange werkdagen. Stress en burn-out zijn dan ook reële risico’s in deze branche. In een sectorale cao kwamen vakbonden en werkgevers vorig jaar overeen dat er een demografiefonds wordt opgericht voor 'werkbaar werk'.

In het kader van de demografische uitdagingen zal het fonds een deel van de beschikbare brutoloonmassa besteden aan opleidings- en vormingstrajecten binnen de ondernemingen. Zo zal er onder andere geld worden vrijgemaakt voor preventieve gezondheidsacties en loopbaanbegeleiding. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar oudere personeelsleden, medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk.

Het fonds heeft betrekking op bijna 1000 bedrijven, waaronder tal van kmo’s, en 90.000 werknemers uit de chemie, kunststoffen, farmacie en biotechnologie.

De financiering van het demografiefonds gebeurt door de bedrijven met een bijzondere bijdrage van 0,15 procent berekend op de brutoloonmassa van de sector. In ruil zullen bedrijven dossiers kunnen indienen voor langetermijnprojecten rond 'werkbaar werk'. Ze denken onder andere ook aan opleidingen voor leeftijdsgebonden doelgroepen, maatregelen voor meer diversiteit op de werkvloer, maar de concrete invulling zal van de bedrijven zelf komen.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen