< Terug naar overzicht

CEO’s bezorgd over beschikbaarheid sleutelcompetenties

Twee jaar na het absolute dieptepunt van de crisis zit het vertrouwen van de CEO’s in de economische groeivooruitzichten bijna op hetzelfde peil als voor de recessie. Dit vertaalt zich in extra aanwervingen, al vrezen ze moeilijk de nodige talenten te vinden.

Dat blijkt uit de 14de jaarlijkse ‘Global CEO Survey’ van PwC, waarvan de resultaten werden bekendgemaakt op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos.

Het merendeel van de CEO’s (88 procent) zegt een zekere mate van vertrouwen te hebben in de vooruitzichten voor het komende jaar, een stijging met zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Op de langere termijn is zelfs 94 procent vol vertrouwen wat betreft de economische groei over drie jaar, een toename met twee procentpunten.

Het positieve vertrouwensgevoel van de CEO’s vertaalt zich eveneens in hun intenties betreffende tewerkstelling. Meer dan de helft van de CEO’s verwacht in de komende twaalf maanden extra mensen aan te werven. Dat is een duidelijke toename in vergelijking met de 39 procent uit de survey van 2009. Vooral in Centraal-Europa, Azië en Afrika staan de CEO’s erg positief tegenover aanwervingen. Opvallend is dat slechts 16 procent van de respondenten het komende jaar een inkrimping van hun personeelsbestand verwacht, tegenover een kwart vorig jaar.

Bedreiging


Een andere in het oog springende vaststelling van de enquête betreft de impact van de crisis op de bedrijfsstrategie. Het merendeel van de CEO’s (84 procent) heeft de voorbije twee jaar de bedrijfsstrategie aangepast, terwijl een derde van hen aangeeft dat het daarbij om een fundamentele verandering ging.

De economische onzekerheid, de eisen van de klanten en de industrie-eigen dynamiek na de crisis vormden de voornaamste redenen voor deze strategische veranderingen. De meeste CEO’s zijn bovendien van plan om hun strategieën op het vlak van talentmanagement (83 procent), risicobeheer (77 procent), investeringen (76 procent) en organisatiestructuur (74 procent) verder aan te passen.

Als voornaamste bedreigingen die eigen zijn aan de business, zijn de CEO’s vooral bezorgd over de beschikbaarheid van sleutelcompetenties (56 procent), toename van de belastingen (55 procent) en voortdurende verschuivingen in het consumentengedrag (48 procent). Vooral in Azië, Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika is een mogelijk tekort aan talent een bron van ongerustheid en als een bedreiging om groei te realiseren.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen