< Terug naar overzicht

CEO-bonus: minder en lager (en niet altijd duurzaam)

De remuneratie van CEO’s van Belgische beursgenoteerde bedrijven is in 2020 vrij stabiel gebleven, met uitzondering van de jaarlijkse bonus. Niet alleen hebben minder CEO’s een bonus ontvangen, zij die er wel een hebben ontvangen, kregen een lager bedrag toegekend dan in 2019, en dan vooral in de grote beursgenoteerde bedrijven. Ook blijkt het opnemen van duurzaamheidscriteria in de korte- en langetermijnincentives momenteel geen impact te hebben op de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf.

Bonus

In 2020 betaalde een derde van de bedrijven géén bonus aan hun CEO. Zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen van het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School. Een analyse van alle beursgenoteerde ondernemingen in België toont dat de vaste remuneratie vrij stabiel is gebleven en in de kleinere beursgenoteerde ondernemingen zelfs licht gedaald is: van 700.000€ naar 713.000€ (Bel 20), van 488.000€ naar 423.000€ (Bel Mid), en van 477.000€ naar 426.000€ (Bel Small).

Maar het meest opvallend is de evolutie van de bonussen. Daar waar het in 2019 niet voorkwam dat een bedrijf geen bonus toekende, was dat in 2020 het geval voor liefst 31% van de bedrijven. Bovendien heeft in 2019 in 57% van de bedrijven de CEO boven de doelstellingen gepresteerd (met dus een opwaartse impact op de bonus), terwijl dat in 2020 is gezakt naar 42%.

Duurzaamheidsprestaties

Kunnen topsalarissen bijdragen aan de evolutie naar meer duurzaamheid, en hoe dan wel? Dat was een vraag waar het onderzoek dit jaar extra aandacht voor had. Om een antwoord te vinden, analyseerden de onderzoekers een dataset van 600 bedrijven gespreid over 16 landen en zeven jaar.

Eerst en vooral werd aangetoond dat een hoge proportie aandelengerelateerde remuneratie (ook wel langetermijnremuneratie genoemd) een negatief effect heeft op de duurzaamheidsprestaties. Concreet doen bedrijven die een langetermijnbeloning toekennen die tussen de 100 en 180% bedraagt van het basissalaris, het minder goed op vlak van duurzaamheid dan bedrijven bij wie dat lager ligt.

Criteria van belang

Daarnaast hebben ook de criteria die gebruikt worden ter bepaling van de bonus een impact. Het opnemen van indicatoren die te maken hebben met verkopen, heeft een negatieve impact, terwijl strategische indicatoren (bijvoorbeeld investeringen) dan weer een positieve impact hebben op de duurzaamheid.

Het onderzoek toonde verder ook aan dat het opnemen van winstmaatstaven in de langetermijnremuneratie een positieve impact heeft, terwijl het omgekeerde het geval is voor de kortetermijnbonus.

Nood aan maturiteit

“Nog een opmerkelijke vaststelling is dat het opnemen van duurzaamheidscriteria geen verband vertoont met de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf. Volgens ons heeft dat te maken met de huidige maturiteit van bedrijven inzake het bepalen van deze criteria. Deze zouden moeten afgeleid worden uit een uitgesproken duurzaamheidsstrategie waarin prioriteiten zijn bepaald, en onderbouwd door een goed meetsysteem. Dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Voorbeelden van Belgische bedrijven die hoog scoren op het vlak van duurzaamheid en dat ook meenemen voor de bepaling van de CEO-remuneratie zijn UCB en Cofinimmo”, merkt professor Xavier Baeten op.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen