< Terug naar overzicht

Burn-ins tweemaal zo duur als burn-outs

Burn-outs komen in heel wat organisaties voor, de minder bekende burn-ins echter ook. Wat is een burn-in en hoe voorkom je deze illustere conditie?

De goed gekende burn-out is het gevolg van aanslepende stress en te veel werk. Niet te verwarren met een bore-out dus, waar je last van kan krijgen als je te weinig (uitdagend) werk krijgt. Heb je een burn-out, dan ben je zo uitgeput, dat je je amper nog inzet en je geen engagement meer voelt voor je job. Je voelt je zo uitgeblust en terneergeslagen, dat je uiteindelijk niet meer zal kunnen gaan werken.

Absenteïsme versus presenteïsme

Een burn-out is een erkende ziekte, waar je wettig voor afwezig kan blijven, waardoor het onder absenteïsme valt. Die term wordt gebruikt voor werknemers die afwezig blijven op het werk wegens ziekte of andere redenen. Maar hoewel afwezig personeel de meest zichtbare kostenpost is, is het zeker niet de enige. Presenteïsme kan even duur zijn en is gevaarlijker, omdat er veel minder op gelet wordt.

De tegenhanger van absenteïsme is heel wat minder gekend, maar kan minstens evenveel schade berokkenen. Het fenomeen is vaak de voorloper van absenteïsme en geldt voor werknemers die wel aanwezig blijven, maar wiens productiviteit ver onder het gemiddelde is gezakt, en die zich uitgeput en gedemotiveerd voelen. Toch blijven ze lange dagen kloppen, al halen ze geen voldoening meer uit hun werk. Dat komt vaak voort uit een drang om zich te bewijzen aan hun baas, maar hierdoor putten ze zichzelf emotioneel (en soms fysiek) uit. Ze lijden aan een burn-in, in plaats van een burn-out.

De burn-in is vaak de voorloper van de burn-out. De kostprijs voor de werkgever wordt echter dubbel zo hoog geschat als voor werknemers die daadwerkelijk thuisblijven, want de werknemer blijft wel op post, maar is veel minder productief. Bovendien ligt het presenteïsmecijfer bij werknemers op 6 tot 9 procent. Het absenteïsmecijfer schommelt maar rond de 4 procent.

Mindere productiviteit als kostprijs

Bij een werknemer die gewettigd afwezig is, komen de overheid en de ziekteverzekering tussenbeide in de kosten. Werknemers die fysiek aanwezig blijven, maar die door omstandigheden weinig of niets presteren, laten de werkgever voor de kosten opdraaien.

Bovendien is personeel met een burn-in vaker de oorzaak van arbeidsongevallen. Uitputting zorgt immers voor onoplettendheid en hierdoor kunnen argeloze ongelukjes makkelijker voorvallen. Daarenboven sleept de uitputting aan en wordt de burn-in niet verholpen, omdat de werknemer niet thuisblijft om uit te rusten en te herstellen.

Werkgevers schuldig? 

Toch legt Matthieu Poirot, welzijnsexpert voor bedrijven, de fout niet alleen bij de werknemers, integendeel zelfs. Volgens hem werken veeleisende werkgevers een burn-in in de hand, omdat ze te weinig begaan zijn met de gezondheid van hun aanwezige werknemers.

Door werknemers te stimuleren toch naar het werk te komen, dragen ondernemingen dan ook bij aan de hoge kostprijs van het presenteïsme. Bij een onderneming waar het gemiddelde salaris 27.000 euro per jaar bedraagt, ligt de verborgen kostprijs van het presenteïsme op ongeveer 550 euro per werknemer, berekende hij. Een enorme verborgen kostenpost.

Oplossing

Bedrijven investeren volgens Poirot nog te weinig in welzijn op het werk. De werkdruk monitoren en de werknemers herwaarderen (bijvoorbeeld door efficiëntere salarisverhogingen en de mogelijkheid tot bereikbaardere promoties) zijn enkele maatregelen die het presenteïsme en het uiteindelijke absenteïsme al kunnen tegengaan.

Op zich geen al te grote moeite, maar veel bedrijven zijn er niet happig op. Niet elke organisatie ziet de uiteindelijke winst die ze uit die investering kunnen halen. Ze beoordelen vooral het korte-termijnkostenplaatje dat daaraan vasthangt en niet hoe ze er op lange termijn hun voordeel zullen uithalen.

Bron: Jobat (jobat.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen