< Terug naar overzicht

Buitenlandse werknemers sneller aan de slag

Bedrijven die een buitenlandse werknemer naar België willen halen, krijgen voortaan sneller een antwoord op hun aanvraag. Dankzij een administratieve vereenvoudiging daalt de behandelingstermijn van een ‘single permit’ bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ondernemingen in België kunnen zo buitenlandse werknemers sneller naar ons land halen of hun huidig verblijf vlotter verlengen.

In de zomer 2018 werd de Europese richtlijn ‘gecombineerde vergunning’ omgezet naar Belgische wetgeving. Maar door de zware administratieve procedure moesten bedrijven soms meer dan vier maanden wachten op een beslissing.

Een aanpassing zorgt voor verbetering. DVZ moet sinds begin februari minder documenten opstellen waardoor de betrokken cel meer dossiers kan afwerken. De gemiddelde behandelingstermijn daalt dankzij deze administratieve vereenvoudiging.

Voorts kunnen buitenlandse werknemers die een verlenging hebben aangevraagd, blijven werken van zodra ze een akkoord hebben van het gewest op het vlak van arbeid. Ze krijgen voortaan een voorlopig verblijfsrecht in afwachting van de beslissing van DVZ aangaande hun verblijf, terwijl ze vroeger in onzekerheid belandden en tijdelijk moesten stoppen met werken.

Er wordt ook een elektronisch platform ontwikkeld zodat de aanvraag en de informatie-uitwisseling op een moderne en transparante wijze kan plaatsvinden. Dit gebeurt ook in overleg met de betrokken partners, waaronder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de gewesten.

Dankzij de gecombineerde vergunning kunnen ondernemingen in België een enkele aanvraag indienen voor zowel de verblijfs- als de arbeidsvergunning van buitenlandse werknemers. De toegang tot de arbeidsmarkt moet door een gewest worden toegekend terwijl het verblijf een federale bevoegdheid is. De behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning gebeurt dus op verschillende niveaus. Dankzij de samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid wordt er over de efficiëntie van de maatregel gewaakt.

Ook de dienst Lang Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken die onder andere verantwoordelijk is voor de gecombineerde vergunning, werd in juni 2019 versterkt en beschikt over een tachtigtal medewerkers. Er werden recent nog middelen vrijgemaakt om twintig extra personeelsleden aan te werven. Daardoor wordt de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen bij DVZ gehalveerd.

“Bedrijven in ons land hebben wel vaker nood aan specifieke buitenlandse werknemers. Maar de behandeling van de aanvragen voor de gecombineerde vergunningen duurde te lang”, zegt minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD). “Dankzij onze administratieve vereenvoudiging hebben we de procedure ingekort. De Dienst Vreemdelingenzaken en de gewesten werken verder samen aan een continue verbetering. Zo kunnen toptalenten uit het buitenland sneller aan de slag in onze ondernemingen.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen