< Terug naar overzicht

Bruno Holthof (ZNA) “Waarden en normen mogen geen holle frasen blijven”

Een grootschalige reddingsoperatie met grondige herstructureringen maakte van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen een innovatieve, ambitieuze ziekenhuisgroep met duidelijk omschreven waarden en normen die dagelijks in de praktijk worden omgezet. Bruno Holthof, voorzitter van het managementcomité ZNA, vertelt het verhaal.

- Hoe zette het management de herstructurering in gang?


Bruno Holthof: “We voerden eerst controlesystemen in, met onder meer een focus op financiële verantwoordelijkheid. Dat heeft vruchten afgeworpen. We verwachten 2006 in financieel evenwicht af te sluiten. Voor de periode 2007-2010 sloten we bovendien een nieuw sociaal akkoord, waarin de arbeidsvoorwaarden weer verbeterd zijn, in de vorm van bijvoorbeeld meer maaltijdcheques. Van bij het begin heb ik duidelijk gemaakt dat zelfs in tijden van crisis aandacht moest blijven gaan naar onze opdrachtverklaring. We willen op elk moment kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg kunnen garanderen.”


- Dat was de eerste periode. Wat is de volgende stap?


Bruno Holthof: “We organiseerden ons in drie algemene ziekenhuizen met een volledig aanbod van specialisten en geografisch verspreid over Antwerpen. Dan hebben we nog zes gespecialiseerde ziekenhuizen: een kinderziekenhuis – het enige in Vlaanderen – waarvan de infrastructuur en activiteiten volledig zijn afgestemd op de behoeften van het kind, een psychiatrisch ziekenhuis, een centrum voor kinder- en jongerenpsychiatrie en drie ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg. Ook die drie laatste zijn geografisch verspreid. Nu richten we ons vooral op de integratie van die verschillende ziekenhuizen. Op het gebied van de ondersteunende diensten is de integratie al het verst gevorderd, maar dat vergde belangrijke veranderingsprocessen waarbij veel medewerkers moesten wisselen van campus of zelfs van functie. Dat traject werd door ons HR-team heel intensief begeleid.”


- In elke organisatie zijn er sceptici. Hoe voorkomt u dat hun visie gaat overheersen?


Bruno Holthof: “We werken met zogenaamde 'champions', medewerkers die de ZNA-visie ondersteunen en uitdragen. Zij bevinden zich dagelijks op de werkvloer en kunnen van daaruit anderen overtuigen van het goede van de zaak. Zo voorkomen we dat al te veel medewerkers zich van onze ambitie afkeren en terugvallen in hun oude gewoonten. Artsen spelen een aanzienlijke rol in het uitdragen van dat verhaal. Als er een probleem opduikt met een individuele medewerker, op welk vlak dan ook, kan het afdelingshoofd altijd een beroep doen op het HR-team, dat ondertussen uitgroeide tot een volwaardig departement. Vroeger was dat anders. Een van de eerste zaken die ik deed, was een HR-manager aanstellen. In die eerste periode ging de aandacht noodgedwongen naar de basisdienstverlening zoals salarisadministratie. Nu zijn we veel beter geëquipeerd om op alle vlakken ondersteuning te bieden.”


Het volledige interview met Bruno Holthof is te lezen in de extra editie van HR Square over HRM in de zorgsector, verschenen als bijlage bij HR Square nr. 45 van mei 2007. Contacteer Bert Gavel, tel. 053/60.56.70, bert@hrsquare.be, voor een exemplaar.


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen