< Terug naar overzicht

Brugpensioen blijft populair bij collectief ontslag

Vlaamse bedrijven die te maken krijgen met een collectief ontslag, nemen meer activerende maatregelen dan ze wettelijk verplicht zijn. Bedrijven in herstructurering nemen ook vaak preventieve maatregelen om de gevolgen van een collectief ontslag in te dijken. Enig minpuntje is dat veel bedrijven 50-plussers nog gemakkelijk met brugpensioen sturen.

Dat blijkt uit de monitoring van de regionale toetsing door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De Vlaamse overheid beschikt over volledige informatie van 166 van de 174 bedrijven met een collectief ontslag in de periode tussen 1 april 2009 en 31 mei 2011. De analyse werd gemaakt op basis van deze 166 bedrijven.

Veel Vlaamse bedrijven nemen meer dan wettelijk verplicht activerende maatregelen. Zo bieden bedrijven 49 procent van de bedienden en 44 procent van de arbeiders (beide -45 jaar) een hoger aantal uren outplacement aan dan het federaal voorziene minimum. Bij 45-plussers ligt dat percentage respectievelijk op 31 procent en 29 procent.

Daarnaast resulteert het sociaal overleg na het collectieve ontslag ook in één op de vier bedrijven in activering via opleidingspremies of hertwerkstellingspremies wanneer de ontslagen werknemer opnieuw aan het werk gaat in een ander bedrijf.

Vlaamse bedrijven nemen ook preventieve maatregelen om het aantal collectieve ontslagen terug te dringen. 36 procent van de bedrijven voorziet in zijn sociaal begeleidingsplan om het personeel uit de te herstructureren afdelingen over te plaatsen naar gezonde afdelingen binnen het bedrijf. Eén op de drie bedrijven voorziet deeltijds werk, zodat de totale hoeveelheid arbeid verdeeld kan worden over de werknemers.

Bij een kwart van de bedrijven wordt tijdskrediet voorzien voor de deeltijds werkende werknemers, zodat het inkomensverlies gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De analyse toont dat bij collectief ontslag gemiddeld 30 procent van het personeel ontslagen wordt: 41 procent bij de arbeiders en 22 procent bij bedienden.

Ondanks de activerende maatregelen blijkt dat het brugpensioen nog vaak gebruikt wordt om oudere werknemers te laten afvloeien. Een kleine helft van de bedrijven (46 procent) vragen en bekomen een verlaging van de brugpensioenleeftijd. Van de bedrijven die verlaagd brugpensioen aanvragen doet 65 procent dat voor arbeiders tussen 50 en 52 jaar en 54 procent voor bedienden van dezelfde leeftijd.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen