< Terug naar overzicht

Britse regering erkent belang HRM in concurrentiestrijd en wil het in het jaarverslag

Een door het Britse Department of Trade and Industry (ministerie van handel en nijverheid) opgerichte werkgroep trekt voluit de kaart van het Human Capital Management en wil dat op korte termijn bedrijven en overheidsdiensten expliciet aan alle belanghebbenden rapporteren over hun resultaten op dit terrein. Via het jaarverslag. Zo erkent de Britse regering ondubbelzinnig de strategische waarde van personeelsbeleid.

De Accounting for People Task Force werd begin dit jaar opgericht op initiatief van het Britse ministerie van handel en nijverheid. De werkgroep vond ruim voldoende aanwijzingen dat het mensmanagement van organisaties hun prestaties beïnvloedt. Hij promoot daarom Human Capital Management (HCM), een benadering van personeelsbeleid die het een hoge strategische en niet louter een operationele waarde toekent. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van het “menselijk kapitaal” om de concurrentiekracht te verbeteren, zo staat te lezen in het rapport van de Task Force. Rapportage over de inspanningen en resultaten van het personeelsbeleid aan externe belanghebbenden, onder meer via het jaarverslag, zou echte verbeteringen van de bedrijfsprestaties tot gevolg hebben. De werkgroep deed terzake concrete aanbevelingen. Zo moet de rapportage een strategische invalshoek hebben, gebaseerd zijn op controleerbare gegevens en cijfers, evenwichtig en objectief zijn. Een ander advies is dat vertegenwoordigers van werkgevers, investeerders en beroepsorganisaties samen zouden overleggen over de te hanteren normen.

De bevoegde staatssecretaris, Patricia Hewitt, ziet in beter partnerschap op de werkplek, overleg, gelijke kansen, vorming en opleiding en een werk/leven-beleid de basis voor een sterkere concurrentiepositie van bedrijven en diensten. Op vrij korte termijn zou de regering specifieke voorstellen doen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen