< Terug naar overzicht

Boete dreigt voor overschrijden loonnorm

Werkgevers die de loonnorm niet respecteren, hangt straks een boete boven het hoofd. De regering-Di Rupo werkt aan een Koninklijk Besluit waarmee ze het politieke akkoord over de wijziging van de wet van 1996 op de concurrentiekracht afdwingbaar wil maken.

Er is een Koninklijk Besluit in de maak waardoor werkgevers juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bij een overtreding van de loonnorm riskeren ze een hoge boete.

In het verleden bleken akkoorden over de loonnorm vaak papieren tijgers. Doordat de loonnorm vaak is overschreden, bedraagt de loonhandicap tegenover onze buurlanden 5,4 procent. Volgens de gouverneur van de Nationale Bank van België, Luc Coene, gaat het eigenlijk zelfs om 13 procent als ook het verlies aan arbeidsproductiviteit in rekening wordt gebracht.

De federale regering wil daarom zowel werknemers als werkgevers responsabiliseren. Een overschrijding van de loonnorm zal automatisch worden gecompenseerd in een volgend interprofessioneel akkoord en de werkgever wordt juridisch aansprakelijk bij overschrijding van de loonnorm. Na een jaar zullen interprofessionele akkoorden die over twee jaar lopen tussentijds worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

In de wet van 1996 op de concurrentiekracht was ook al een kleine administratieve boete voorzien, maar daar kwam in de praktijk zelden iets van. Nu zal de werkgever in het sociaal strafwetboek juridisch aansprakelijk worden gesteld. Bij een strafrechtelijke veroordeling kan de boete veel hoger liggen en behoort zelfs een gevangenisstraf tot de mogelijkheden.

De werkgevers zijn niet tevreden. “Het principe om enkel ons te straffen bij het overtreden van de loonnorm, is verkeerd. Als dat gebeurt bij een collectieve arbeidsovereenkomst, dan zijn de vakbonden waarmee die cao is afgesloten toch medeplichtig aan een misdrijf?”, zo valt er te horen. Hoewel vakbonden geen rechtspersoonlijkheid hebben en dus niet rechtstreeks vervolgd kunnen worden, zouden bedrijven wel de regionale vakbondssecretaris mee voor de rechtbank kunnen dagen.

Als de loonnorm gerespecteerd wordt, engageert de regering zich tot nieuwe loonlastenverlagingen ten belope van 0,5 procent van de loonmassa. Het gaat om een bedrag van ongeveer 600 miljoen euro, dat in 2015 en nog eens in 2017 toegekend zou worden.

Bron: De Tijd/Het Laatste Nieuws

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen