< Terug naar overzicht

"Binnen de maand akkoord over rendement groepsverzekeringen"

De vakbonden en werkgevers geven elkaar een maand de tijd om tot een akkoord te komen in twee dossiers: het mogelijk lager rendement voor nieuwe groepsverzekeringen voor het aanvullend pensioen en de inkomensgarantieuitkering. Dat is beslist tijdens de eerste bijeenkomst na de zomer van de sociale partners met de regering-Michel.

Er is al langer discussie over het wettelijk gegarandeerde rendement op groepsverzekeringen (3,25 procent op werkgeversstortingen en 3,75 procent op werknemersstortingen), ook bekend als de tweede pijler van het pensioen. Verzekeraars klagen dat het wettelijk gegarandeerde vaste rendement door de lage rentevoeten onhoudbaar is.

De krant Le Soir meldde maandag dat er een akkoord werd gesloten om bij nieuwe contracten een variabele rentevoet in te voeren. Eerder had minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) al laten verstaan dat hij zich kon vinden in een variabel systeem voor nieuwe contracten, op voorwaarde dat engagementen uit het verleden nagekomen worden.

Vakbonden gaan niet akkoord met volledig variabel rendement

Het krantenbericht werd aan vakbondszijde slecht onthaald. ABVV-topman Rudy De Leeuw benadrukte voor het overleg dat er wel nog altijd geen akkoord was en dat de regering contractbreuk pleegde door “zowel het rendement als de leeftijd om het pensioen op te nemen, in vraag te stellen.”

Volgens Anne Léonard, nationaal ACV-secretaris, kan er geen sprake van zijn dat de rente op aanvullende pensioenen volledig variabel wordt. “Werknemers verwachten toch, als ze in de tweede pijler stappen, dat ze een berekening kunnen maken van een minimaal te verwachten rendement. Een berekening bovenop een vast rendement kan eventueel wel”, aldus Léonard.

Eigen deadline

Na een overleg van amper 45 minuten, maakte Michèle Sioen, de voorzitster van de Groep van Tien, bekend dat de sociale partners zichzelf nog een maand de tijd geven om tot een consensus te komen. “We hebben zelf een agenda opgelegd”, verduidelijkte VBO-topman Pieter Timmermans. “Het probleem bestaat al drie à vier jaar en er zijn in die tijd al drie ministers van Pensioenen geweest. Het zou goed zijn, mochten we nu een akkoord vinden.”

Regering gaat voor wederzijds respect

Premier Charles Michel (MR) stelde op zijn beurt dat de regering het sociaal overleg zal respecteren, op voorwaarde dat het budget onder controle wordt gehouden en het regeerakkoord gerespecteerd wordt.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) sprak van een wisselwerking. “De sociale partners kunnen niet met iets naar voor komen dat diametraal zou staan op het regeerakkoord, anders moet je geen verkiezingen meer organiseren”, zei hij. “Ik luister naar hen, maar het regeerakkoord moet ook gerespecteerd worden.”

Ondanks die beloften, blijven de vakbonden op hun hoede. “In woorden geloven we niet meer, het zal uit de daden moeten blijken”, aldus ACV-voorzitter Leemans. Hij vindt ook dat de regering twee maten en twee gewichten hanteert als het over het respecteren van het budget en het regeerakkoord gaat. “Voor de werkgevers is men zeer meegaand, maar voor de werknemerseisen is het ‘no pasaran’.” Leemans verwijst daarmee naar de tweede maand gewaarborgd loon bij ziekte, een maatregel uit het regeerakkoord die er uiteindelijk toch niet zal komen.

Bron: deredactie.be


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen