< Terug naar overzicht

Bijna vier op tien bedrijven intensief bezig met mobiliteit

Organisaties ontwikkelen steeds vaker een eigen mobiliteitsstrategie om een oplossing te bieden voor de mobiliteitsproblemen waarmee hun medewerkers kampen. De verkeersdrukte, moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer en parkeerdruk zijn steeds vaker een bron van stress voor medewerkers. En dat leidt tot attractiviteit- en retentieproblemen.

Een kwalitatieve enquête naar het mobiliteitsbeleid van 112 organisaties in België (zowel kleine, middelgrote als grote) door Hudson leert dat bedrijven steeds vaker een eigen mobiliteitsstrategie ontwikkelen. Driekwart van de organisaties geeft immers aan dat hun personeel stress ervaart door de woon-werkverplaatsing. Een concreet mobiliteitsplan moet de personeelstevredenheid verhogen.

Bijna vier op tien (38 procent) van de respondenten is intensief bezig met mobiliteit en 46 procent doet ad hoc bijkomende inspanningen bovenop wat strikt noodzakelijk is volgens de wetgeving. Al valt het op dat vooral grote bedrijven intensief bezig zijn met een mobiliteitsbeleid (50 procent). Organisaties hebben bovendien vaak een duwtje in de rug, bijvoorbeeld een nakende verhuis, nodig om de koe echt bij de horens te vatten.

Beloning als hefboom

De actieve bedrijven kijken vooral naar duurzame vervoersalternatieven voor het personeel. Een meerderheid neemt maatregelen om het fietsgebruik aan te moedigen, zoals fietsenstallingen, douches, fietsleasing of een fietsvergoeding. Het tweede populairst is het promoten van het openbaar vervoer. In een derde van de organisaties wordt georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en carpooling gestimuleerd.
Ongeveer de helft van de bedrijven organiseert regelmatig interne acties om het personeel te motiveren op het vlak van mobiliteit. Een derde heeft een mobiliteitscoördinator aangesteld.

Steeds meer organisaties vertalen hun ambities omtrent duurzame mobiliteit ook in hun beloningsplan, om hun mobiliteitsbeleid kracht bij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door het uitrollen van een flexibel beloningsplan, waarbij in het cafetariaplan de opties gelinkt aan duurzaamheid voordeliger worden gewaardeerd.

Een andere manier om de medewerkers te stuwen in de richting van duurzaamheid, is het introduceren van het mobiliteitsbudget, dat sinds het voorjaar 2019 van kracht is. Werknemers kunnen hierdoor in sommige gevallen hun bedrijfswagen inleveren en omzetten in een jaarlijks budget, waarmee ze zelf hun vervoermiddelen kiezen en financieren: bijvoorbeeld een 'groenere' auto, in combinatie met openbaar vervoer of een deelfiets. Ruim de helft van de respondenten geeft aan binnen de drie jaar het mobiliteitsbudget te willen introduceren en 18 procent geeft mee dit binnen de vijf jaar te willen doen.

Vergroening

Daarnaast valt de vergroening van het wagenpark op. Maar liefst 70 procent van de deelnemers biedt naast diesel- en benzinewagens ook alternatieven aan zoals elektrische wagens, hybride wagens, CNG- of LPG-wagens. Ongeveer de helft van de organisaties beloont een duurzame wagenkeuze zelfs door het toekennen van een financieel voordeel. Ook de CO2-uitstoot wordt bij de helft van de organisaties aangekaart en in richtlijnen gegoten. Tegen 2021 wil een vijfde van de respondenten de CO2-uitstoot terugbrengen naar 100g/km. Tegen 2024 wenst 34 procent zelfs over te schakelen op een volledig elektrische vloot.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen