< Terug naar overzicht

Bijna kwart Nederlandse thuiswerkers wil ook na corona grotendeels thuis blijven werken

Eind 2020 werkte bijna de helft van de Nederlandse werknemers thuis. Maar er is nog ruimte voor groei: 14 procent van de werknemers die nog niet (volledig) thuis werkt, geeft aan dat dit wel zou kunnen. Hoewel thuiswerkers vaak nog geen ideale werkplek hebben, bevalt het thuiswerken vaak wel. Bijna een op vier werknemers wil ook na corona grotendeels vanuit huis werken.

Eind 2020 werkte 48 procent van de Nederlandse werknemers thuis: 35 procent volledig en 14 procent combineerde thuiswerken met werken op locatie. In de zomer van 2020 werkte 45 procent thuis (29 procent volledig en 16 procent in combinatie met werken op locatie). Maar nog niet al het werk dat thuis gedaan kan worden, gebeurt al thuis. Bijna een op zeven respondenten (14 procent) die niet volledig thuiswerken zegt dat hij/zij het werk ook meer thuis zou kunnen doen. Dit is 9 procent van alle werknemers. Ongeveer de helft van deze mensen (4,4 procent van alle werknemers) gaat toch naar het werk omdat het bedrijf dat wil en de andere helft (4,8 procent van alle werknemers) omdat ze dat zelf willen.

De arbeidsomstandigheden van thuiswerkers zijn nog niet ideaal: 45 procent van de respondenten heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek. Daarnaast zijn thuiswerkers nog meer gaan zitten. Bijna 90 procent zit minstens zes uur per dag voor een beeldscherm, gemiddeld bijna acht uur per dag.
Toch zijn er ook positieve signalen. Zo is er een duidelijke afname in ongewenst gedrag, zowel van klanten als van collega’s of leidinggevenden. Ook laat het onderzoek geen toename van de fysieke en mentale klachten bij thuiswerkers zien. Al met al is drie op vier thuiswerkers op dit moment tevreden met het leven. Ondanks de niet ideale omstandigheden lijkt het thuiswerken dus wel te bevallen. Bijna een op de vier thuiswerkers wil ook na de crisis grotendeels thuis blijven werken. Voorts wil 43 procent thuiswerken combineren met werken op locatie.

Bron: TNO, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie zonder winstdoel, gesubsidieerd door de overheid. De cijfers zijn gebaseerd op het NEA-COVID-19 onderzoek. Dit is een vragenlijst-onderzoek onder ongeveer 10.000 deelnemers die ook de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019 hebben ingevuld. Data zijn verzameld in de zomer van 2020 en november 2020. Ze zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, onderwijs en sector en zijn daardoor zo representatief mogelijk gemaakt voor de Nederlandse werknemer.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen