< Terug naar overzicht

Bijna helft werknemers kampt met angst en depressieve gevoelens

De coronacrisis brengt niet alleen fysieke, maar ook niet te verwaarlozen mentale gezondheidsklachten met zich mee. Bijna de helft van de werkende Belgen blijkt na een maand coronamaatregelen met angst en depressieve gevoelens te kampen. Daarnaast zeggen bijna vier op tien slecht te functioneren. Voorts worden alleenstaanden en wie door de lockdown niet werkt het hardst getroffen door de coronacrisis.

Vier weken lockdown laten hun sporen na. Dit leert een eerste grote coronastudie van de KU Leuven en externe preventiedienst IDEWE, waarvoor meer dan 6500 werkende Belgen werden ondervraagd. Voor bijna de helft (48 procent) leidt deze periode tot meer depressieve gevoelens en angstige gedachten. 53 procent heeft de voorbije weken het gevoel gehad voortdurend onder druk te staan. Vier op tien kampen met een tekort aan slaap, nog eens vier op tien voelden zich ongelukkig en neerslachtig en 26 procent had het gevoel zijn moeilijkheden niet meer de baas te kunnen.

Er zijn grote verschillen tussen sectoren. Maar liefst 56 procent van de werkenden in zowel de zorg- als voedingssector kampt met depressieve gevoelens en angsten. In de land- en tuinbouw en industrie & reiniging is dat ‘slechts’ 39 procent.
Zes op tien respondenten zijn tevreden met hun job, al treden ook hier sectorverschillen op. De tevredenheid is het laagst in de voedingssector (49 procent), bij de hulpdiensten (52 procent) en in de logistiek en retail (55 procent). De kantoor- (66 procent), overheids- (66 procent) en de industrie & reinigingssector (67 procent) scoren hier dan weer het hoogst op.

“Het personeel in de zorg en de voeding trok al meermaals aan de alarmbel, niet alleen omwille van de hoge werkdruk en de moeilijke werkomstandigheden, maar ook omwille van de angst om zelf ziek te worden en om anderen te besmetten. Uit dit onderzoek blijkt dat ook werkenden uit andere sectoren het niet gemakkelijk hebben. Ook zij zijn bang voor het virus en de vele onzekerheden die deze nieuwe situatie teweegbrengt. Daarnaast wordt er massaal getelewerkt en moeten gezinnen dat ook nog weten te combineren met de opvang en begeleiding bij het schoolwerk op afstand van hun kinderen”, zegt prof. dr. Lode Godderis, IDEWE en KU Leuven.

Gezinssituatie deels bepalend

De gezinssituatie is voor een stuk bepalend voor hoe werkenden zich voelen. Zo komen angst en depressieve gevoelens het vaakst voor bij alleenstaanden met kinderen (54 procent), gevolgd door samenwonenden met kinderen (49 procent) en alleenstaanden zonder kinderen (48 procent). Het best scoren dan weer de samenwonenden zonder kinderen (42 procent).

De coronacrisis heeft voor 38 procent van de werkende Belgen een negatieve weerslag op hun dagelijkse functioneren. Dit uit zich onder meer in het zich minder kunnen concentreren op zijn bezigheden (50 procent), minder plezier beleven in dagelijkse bezigheden (43 procent), zich minder gelukkig voelen (43 procent), minder het gevoel zinvol hebben bezig te zijn (37 procent), minder goed in staat zijn beslissingen te nemen (22 procent) en minder in staat zijn om zijn problemen onder ogen te zien (14 procent).

Alleenstaanden zonder kinderen (45 procent) gaan het moeilijkst om met de stress en de eenzaamheid als gevolg van de lockdown. Samenwonenden zonder kinderen scoren het best als gepeild wordt naar hun dagelijks functioneren.

Belang van werken

Het onderzoek ging ook na wat al dan niet werken doet met onze mentale gezondheid. Tijdelijke werkloosheid heeft hierop een belangrijke negatieve impact. Zo ondervindt 38 procent van wie tijdens de coronacrisis nog volwaardig aan de slag is klachten in het dagelijks functioneren. De klachten nemen toe naarmate men door de coronacrisis minder aan het werk is. Zo verklaart 45 procent van de deeltijds technisch werklozen dagelijks slechter te functioneren en bij wie volledig technisch werkloos is, loopt dit zelfs op tot bijna de helft (49 procent).
De jobtevredenheid volgt de omgekeerde beweging. Bij wie nog volwaardig werkt, is 62 procent tevreden over zijn job. De jobtevredenheid neemt af tot 50 procent bij wie deeltijds technisch werkloos is door de coronacrisis. Slechts een op drie respondenten die volledig technisch werkloos zijn, geeft aan tevreden te zijn over zijn job (33 procent).

“Ondanks de hoge werkdruk en de moeilijkere werkomstandigheden die heel wat stress en onzekerheid met zich meebrengen, blijkt uit dit onderzoek dat het al dan niet hebben van werk een cruciale factor is voor hoe we ons voelen. Werk zal ook na de crisis een belangrijke impact hebben op onze mentale gezondheid en inzetten op veilig werk kan mentale gezondheidsklachten voorkomen. Daarom is het nu al belangrijk voor ondernemingen om een gesprek te hebben met hun werknemers over hoe ze de terugkeer naar het werk veilig willen aanpakken. Nodig werknemers uit om hierover mee na te denken, dat creëert meer inspraak waardoor de regels concreter en effectief gevolgd zullen worden,” aldus Lode Godderis.

Emoties allerhande

Hoe zit het met de emoties? Ruim de helft van de respondenten zegt ‘gespannen’ (52 procent) te zijn en 38 procent is ‘bang’. Maar ook positieve emoties doen het in deze tijden goed. Zo zegt een ruime meerderheid ‘alert’ (85 procent), ‘aandachtig (81 procent), ‘vastberaden’ (73 procent) en/of ‘energiek’ (71 procent) te zijn.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen