< Terug naar overzicht

Bijna helft van de werkende Belgen doet aan jobcrafting

Nu werknemers in België langer zullen moeten werken, wordt jobcrafting steeds interessanter. Bijna één op de twee Belgische werknemers tracht zijn job reeds proactief vorm te geven in overleg met werkgever of collega’s. Het maakt hen weliswaar productiever, maar zorgt niet voor extra bereidheid om langer aan de slag te blijven.

De belangrijkste reden voor jobcrafting is om een betere aansluiting te vinden met wat de medewerker graag doet. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van de Securex Leerstoel (Universiteit Gent) bij 1754 werknemers. Werknemers die de vrijheid krijgen om hun jobinhoud een persoonlijk accent mee te geven, zijn onder meer productiever, innovatiever, meer geëngageerd én meer tevreden. De keerzijde van de medaille is echter dat jobcrafting de werkdruk kan verhogen en niet noodzakelijk een hefboom vormt in de bereidheid om langer te werken.

Bijna de helft personaliseert zijn job

Bij jobcrafting past een werknemer zijn eigen job aan. Dat kan gaan van wijzigingen of verschuivingen in het takenpakket, een uitbreiding van de taken (bijvoorbeeld contacten met klanten), maar kan evenzeer betrekking hebben op het aanleren van vaardigheden. Jobcrafting gebeurt dus op initiatief van de individuele werknemer, maar in overleg met de leidinggevende en de collega’s.

Bijna de helft (47 procent) van de Belgische werknemers zegt aan jobcrafting te doen. 43 procent van de arbeiders geeft aan dat ze aan jobcrafting doen, 47,9 procent van de bedienden en maar liefst 58 procent van de kaderleden. Jobcrafting is dus niet enkel voorbehouden voor kaderleden, al kan de frequentie en vorm verschillen in vergelijking met arbeiders en bedienden. Kaderleden hebben vaak meer ruimte en autonomie om veranderingen in hun job door te voeren, in tegenstelling tot arbeiders, die vaak minder het gevoel hebben hun werkinhoud te kunnen beïnvloeden.

Ruim driekwart van de werknemers die aan jobcrafting doen, beoogt hiermee een betere aansluiting met wat hij graag doet. Andere redenen zijn het realiseren van een betere werk-privébalans (65,1 procent), het nastreven van een promotie (53,7 procent) of meer mogelijkheden creëren voor zichzelf op de arbeidsmarkt (50,5 procent).

Jobcrafters zijn productiever, meer betrokken en meer geëngageerd

Werknemers die hun job ‘craften’, zijn 16 procent productiever dan niet-jobcrafters. Deze werknemers tonen ook een grotere betrokkenheid bij hun werk en organisatie (respectievelijk 14 procent en 15 procent), meer nog wanneer ze een promotie ambiëren.

Een jobcrafter is ook 12 procent meer geëngageerd dan een niet-jobcrafter. Hij heeft meer energie om zijn werk te doen en staat open voor extra inspanningen. De eigen job craften, kan er dus voor zorgen dat de eisen van de job beter aansluiten bij de talenten van de werknemer. Het kan ook omgekeerd zijn: een geëngageerde werknemer zal sneller initiatief ondernemen om zijn job te personaliseren.

Een jobcraftende werknemer is ook 21 procent meer innovatief ingesteld. Werknemers die op eigen initiatief richting geven aan hun job, zoeken dus ook sneller naar nieuwe en innovatieve oplossingen voor werkgerelateerde uitdagingen en denken vaker na over verbetering van de werkprocessen. En ten slotte toont een job crafter een grotere tevredenheid dan iemand die zijn jobinhoud niet aanpast (+ 11 procent).

Meer stress (zeker voor de jonge jobcrafters)

Jobcrafters rapporteren vaak een hogere werkintensiteit. Door aan jobcrafting te doen, neemt de werknemer meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn werk en dit kan leiden tot meer stress. Maar het omgekeerde kan ook. Werknemers die veel stress hebben, zullen misschien sneller aan jobcrafting doen. Vooral jongere jobcraftende werknemers (-40) geven aan last te hebben van stress. Mogelijk hebben oudere werknemers beter inzicht in welke taken hen extra energie geven en kunnen ze beter omgaan met de verhoogde verwachtingen die daarbij komen kijken.

De oplossing om langer te kunnen werken?

Toch niet. Het onderzoek geeft aan dat werknemers die aan jobcrafting doen, niet noodzakelijk langer kunnen en willen werken.

Frank Vander Sijpe, Director HR Research bij Securex: “Je zou verwachten dat jobcrafters die hun job zelf wat meer op maat snijden, bereid zijn om langer te werken. Dit is blijkbaar niet het geval. Tenzij een werknemer dit bewust doet met het oog op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor een volgende loopbaanstap. In dit geval spreken we niet meer van jobcrafting, maar eerder van 'career crafting'. En dit hangt wel positief samen met de bereidheid om langer te werken.”

Bron: Securex (securex.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen