< Terug naar overzicht

Bijna geen Belgische werknemers hebben mobiliteitsbudget

Volgens een studie van een HR-dienstverlener krijgt momenteel slechts 4 procent van de Belgische werknemers een mobiliteitsbudget van hun werkgever. Van zij die een bedrijfswagen hebben, zegt 25 procent zegt bereid te zijn die in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Nog eens 22 procent ziet dat enkel zitten onder bepaalde voorwaarden. Werk aan de mobiliteitswinkel.

In mei bereikte een ministerieel comité een akkoord over de vergroening van het bedrijfswagenpark tegen 2026. In 2021 zegde 45 procent van de werknemers dat zijn werkgever alternatieve opties overweegt voor het woon-werkverkeer. Dit is meer dan in 2019, toen slechts 39,5 procent van mening was dat zijn werkgever dergelijke opties overwoog. Het mobiliteitsbudget is een van de meest interessante alternatieven voor werknemers.
Bij een mobiliteitsbudget komt het erop neer dat de werknemer samen met de werkgever een specifiek bedrag afspreekt dat anders gebruikt zou worden om een bedrijfswagen te bekostigen. Met dit bedrag kan hij of zij mobiliteitsvoordelen kiezen op maat van zijn individuele situatie. Daar kan nog steeds een bedrijfswagen deel van uitmaken, maar vier op tien werknemers die voor een mobiliteitsbudget kiezen, laten hun bedrijfswagen valle.

Momenteel geniet slechts 4 procent van een mobiliteitsbudget, dat nochtans al sinds 1 maart 2019 bestaat. Werkgevers kunnen werknemers ook mobiliteitsvoordelen geven zonder het in een specifiek budget te vervatten, maar in België ontvangt een vijfde van de werknemers nog steeds geen mobiliteitsvoordelen. Voorbeelden hiervan zijn een kilometervergoeding (29 procent), een vergoeding woon-werkverkeer (29 procent), een abonnement voor het openbaar vervoer (15 procent) of een bedrijfsfiets (2 procent). Iets meer dan 60 procent van de werknemers die een mobiliteitsbudget ontvangen, heeft een bedrijfswagen als onderdeel daarvan. Werknemers met een mobiliteitsbudget zijn overwegend managers. Ook wordt in de hoofdstad vaker gebruik gemaakt van het systeem dan in de rest van het land.

Hoewel slechts een zeer klein deel van de werknemers over een mobiliteitsbudget budget beschikt, zou 25 procent van zij die een bedrijfswagen hebben, bereid zijn om die in te ruilen voor een mobiliteitsbudget en 22 procent ziet dat ook zitten, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. Als reden voor het inruilen van de bedrijfswagen, geven werknemers het vaakst aan hun loonpakket te willen optimaliseren (41 procent). Ook de behoefte aan meer flexibiliteit, bijvoorbeeld in het stadscentrum, en de wens om hun ecologische voetafdruk te verkleinen worden vaak als redenen genoemd (38 en 30 procent).

Werknemers zouden hun mobiliteitsbudget creatief inzetten: van hen die bereid zijn hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget, met of zonder voorwaarden, zou 40 procent een kilometervergoeding willen ontvangen, 22 procent een jaarabonnement op het openbaar vervoer en 13 procent een bedrijfsfiets. Andere ideeën over de invulling van het mobiliteitsbudget omvatten de mogelijkheid een abonnement aan te gaan met een fietsverhuurdienst of een deelauto te gebruiken die door het bedrijf ter beschikking wordt gesteld.

Ook interessant: 26 procent van de werknemers zou de rest van het mobiliteitsbudget als loon willen ontvangen, 10 procent zou het willen omzetten in andere niet-mobiliteit-gerelateerde voordelen, zoals extra verlofdagen.
Om af te sluiten: ruim de helft van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen is nog niet bereid die in te ruilen voor een mobiliteitsbudget (53 procent). De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn de behoefte aan een auto voor privégebruik (67 procent) en voor beroepsdoeleinden (61 procent).

Geraak er maar eens wijs uit en begin eraan. Ieder zijn ding?

Bron: Securex

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen