< Terug naar overzicht

Bijna de helft van de vrouwen werkt deeltijds

Het aantal vrouwen dat deeltijds werkt, blijft stijgen. Momenteel werkt 46 procent van de vrouwelijke werknemers deeltijds. Het aantal deeltijds werkenden is de afgelopen jaren toegenomen tot meer dan een kwart van het totaal.

Dat blijkt uit de jaarlijkse kerncijfers die de federale overheidsdienst Economie publiceerde. In 1999 werkte 19,5 procent van de loontrekkenden deeltijds. In 2012 is dit aantal opgelopen tot 27 procent.

Hoewel het percentage mannen dat deeltijds werkt de afgelopen vijftien jaar verdubbelde, blijkt het toch nog steeds een vrouwenzaak te zijn. 46 procent van alle loontrekkende vrouwen werkte in 2012 deeltijds, terwijl slechts 9,9 procent van de mannen deeltijds werkte.

Uit de kerncijfers blijkt ook dat België 4.525.000 werkenden telt, van wie 3.875.000 loontrekkenden. Het merendeel van hen is tewerkgesteld in de tertiaire of dienstensector (42 procent) en de non-profitsector (35,6 procent).

Slechts één op de vijf werknemers werkt in de industriële sector en amper 1,3 procent werkt in de landbouw en visserij.

De meest voorkomende beroepen zijn verkoper en verkoopassistent, administratief medewerker, schoonmaker in hotels, kantoren en dergelijke, huishoudelijke hulp en schoonmaker in particuliere huishoudens en leraar algemene vakken in het secundair onderwijs.

Bij mannen zijn magazijnier en vrachtwagenchauffeur de meest voorkomende beroepen, bij vrouwen schoonmaker en administratief bediende.

In 2012 was in België 67,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. De werkgelegenheidsgraad ligt daarmee iets lager dan het Europees gemiddelde van 68,5 procent.

De laatste tien jaar is de werkgelegenheidsgraad in de leeftijdsklasse van 50 tot en met 64 jaar fors gestegen van 40,9 procent in 2002 tot 52,4 procent in 2012.

Brutoloon


Een werknemer verdient in België gemiddeld 2965 euro bruto per maand. Slechts vier lidstaten van de Europese Unie betalen gemiddeld hogere lonen uit. Denemarken spant daarbij de kroon met een gemiddeld bruto maandloon van 4264 euro. Ook in Luxemburg , Ierland en Finland worden gemiddelde bruto maandlonen van 3000 euro of meer betaald.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we veel Oost-Europese landen terug. Roemenië (een gemiddeld bruto maandloon van net geen 500 euro) en Bulgarije (gemiddeld bruto maandloon van 343 euro) sluiten de rij.

Loonkloof m/v


België scoort redelijk goed wat betreft de loonkloof tussen mannen en vrouwen. In België verdient een vrouw per uur een loon dat gemiddeld 10 procent lager ligt dan dat van een man. De loonongelijkheid is het meest uitgesproken in Duitsland, waar vrouwen een uurloon ontvangen dat 22 procent onder het salaris van mannen ligt.

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen