< Terug naar overzicht

Bijna 10 procent meer 55+’ers aangeworven in 2018

55-plussers namen het voorbije jaar alweer een iets groter aandeel van de instroom voor hun rekening. In 7 procent van de aanwervingen in 2018 viel de keuze op een 55-plusser. De nieuw aangeworven oudere werknemers zijn vooral mannen en arbeiders, maar vrouwelijke 55+’ers hebben duidelijk een inhaalbeweging ingezet.

Gemiddeld 7 procent van de nieuwe collega’s die in 2018 in dienst kwamen was 55 jaar of ouder. Dit betekent dat bedrijven bijna 10 procent meer 55+’ers hebben aangeworven dan een jaar eerder. Die cijfers bevestigen de stijgende trend van de voorbije jaren, behalve in Wallonië. Daar daalde het aandeel aanwervingen van 55+’ers met net geen procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta.

Bijna een kwart (23,5 procent) van de nieuwe collega’s aangeworven in 2018 is ouder dan 45. Werknemers van 45 jaar hebben nog zo’n 20 jaar te gaan tot hun pensioen en blijkbaar hebben werkgevers deze groep, die dus bezig is aan de tweede helft van de loopbaan, wel degelijk (her)ontdekt als valabele kandidaten. “De wetgeving en de sensibilisering rond pensionering hebben ervoor gezorgd dat de 45-plusser op een positieve manier is ‘verjongd’. Geholpen door de arbeidskrapte worden werkgevers gestimuleerd om niet meer alleen in het klassiek-populaire segment van 25-45-jarigen – dat nog altijd goed is voor bijna 60 procent van de aanwervingen – te vissen. Werknemers van 55-plus zien ook zichzelf niet meer uitbollen. Op 55 jaar zijn er nog professionele verwachtingen. Die herwaardering bij beide partijen zorgt ervoor dat 55-plussers weer een plaats hebben gekregen langs de kant van de instroom bij bedrijven”, zegt Tom Vlieghe, Director Acerta Consult.

Van de nieuw aangeworven 55-plussers, is de groep 55-jarigen het grootst. Maar de spreiding is in 2018 toch alweer iets breder dan in 2017. Tot 59 jaar haalt elke leeftijd nog minstens 10 procent van het 55-plusaandeel.

Vrouwen maken inhaalbeweging

Vrouwen komen in 2018 uit op een aandeel dat nog maar goed een half procent onder de mannen scoort: 6,65 procent tegenover 7,38 procent. Ze halen hiermee een belangrijk deel van de achterstand in ten opzichte van hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Oudere arbeiders blijken verhoudingsgewijs meer in te stromen dan oudere bedienden: 8,3 procent versus 6 procent. “Verloning is voor de aanwerving van oudere arbeiders minder een doorslaggevende factor. Dat zal zeker spelen. Ook blijkt het soms fysiek zwaardere werk van arbeiders de aanwerving van ouderen niet af te schrikken of werkgevers slagen er blijkbaar in hen aangepast werk aan te bieden”, zegt Tom Vlieghe.

In de grootste ondernemingen hinkt de instroom van 55-plussers wel wat achterop. In 2018 halen de 55-plussers er geen 6 procent van de aanwervingen. Mogelijk is dat het resultaat van de houding langs zowel werkgevers- als werknemerszijde. “Grotere ondernemingen bieden dikwijls interessantere bijkomende loon- en arbeidsvoorwaarden aan oudere werknemers. Ze hebben bijvoorbeeld extra leeftijdsvakantie of een hogere premie die betaald wordt voor de groepsverzekering. Deze extra kosten kunnen ertoe leiden dat grotere bedrijven iets selectiever zijn in hun keuze om een oudere werknemer aan te werven. Grotere ondernemingen liggen tegelijk ook goed bij jongere werknemers, die daar volop kansen zien om hun loopbaan uit te bouwen”, commentarieert Tom Vlieghe.

Niet ten koste van jongeren

Naast een stijging van het deel 55-plussers, is er een daling van de aanwervingen onder de 25 jaar. Dat betekent evenwel niet automatisch dat 55-plussers populairdere jobkandidaten zijn geworden ten nadele van de min-25’ers. “Er zijn meer jobs dan vroeger, er zijn meer oudere werknemers beschikbaar voor de arbeidsmarkt, jongeren komen later op de arbeidsmarkt, wie pas begint verandert niet meteen van job... De 7 procent 55-plussers zegt wat hun aandeel is van alle aanwervingen, het zegt niet of er in absolute cijfers meer of minder ouderen, of meer of minder jongeren zouden zijn aangeworven. We hebben het hier over de spreiding over de verschillende leeftijden. Wat we daar zien is dat de hoogste leeftijd aan het opschuiven is naar boven”, aldus Tom Vlieghe.

In Vlaanderen is de arbeidskrapte het grootst en zie, het aandeel 55-plussers in de aanwervingen is er ook het hoogst: 7,16 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de aanwervingen van ouderen het minst frequent: 5,8 procent. Dit gewest kent dan ook een jonge populatie, veel bediendejobs en genoeg 25-45-jarigen om die in te vullen. Wallonië laat voor 2018 een daling noteren van het aandeel aanwervingen boven de 55 jaar met net geen procent, van 7,61 procent naar 6,71 procent.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen