< Terug naar overzicht

Bied werknemers uitdagingen, maar varieer de soort

Uitdagende ervaringen op het werk zijn belangrijk voor medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont dat er onderscheid is in de soort uitdagende ervaringen die werknemers wensen, zichtbaar of juist privé, en dat de keuze afhangt van het doel. Organisaties die talentvolle medewerkers willen behouden, kunnen daarom het best de diverse soorten uitdagingen afstemmen op de doelen van de medewerkers.

Door uitdagende werkervaringen kunnen werknemers hun vaardigheden verder ontwikkelen en krijgen ze de kans in een organisatie door te groeien. “Uitdagende werkervaringen helpen daarom om talentvolle medewerkers te behouden, maar je moet wel rekening houden met de verschillende aard van uitdagende werkervaringen en de drijfveren van medewerkers”, stelt Roy Sijbom, organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksleider.

In het onderzoek naar uitdagende werkervaringen stonden twee vragen centraal: “Kunnen we onderscheid maken tussen verschillende ‘typen’ uitdagende werkervaringen?” en “Zijn persoonlijke doelen van medewerkers bepalend voor de uitdagingen die ze aan willen gaan?” Via professionele platforms als LinkedIn werden medewerkers in diverse organisaties benaderd om op verscheidene tijdstippen vragen te beantwoorden over doelen die ze nastreven en de uitdagende werkervaringen die ze meemaken.

Verschillende uitdagingen, verschillende doelen

Uitdagende werkervaringen kunnen het best omschreven worden als ervaringen waarbij men ongewone problemen oplost, moeilijke obstakels overwint en/of risicovolle beslissingen neemt. Voorbeelden zijn ‘Het geven van een presentatie namens de organisatie’ en ‘Het omgaan met taken die relatief nieuw zijn’. Deze uitdagingen hebben een bepaalde mate van complexiteit en bieden een kans tot ontwikkeling, maar verschillen ook van elkaar. De eerste taak, het geven van een presentatie, is publiek zichtbaar en duidelijk afgebakend, terwijl de tweede, omgaan met nieuwe taken, minder zichtbaar is voor anderen en minder duidelijk is afgebakend.

“In ons onderzoek laten we zien dat je zinvol onderscheid kunt maken tussen uitdagende werkervaringen die meer zichtbaar zijn of meer privé”, aldus Sijbom. Dit is relevant omdat medewerkers verschillende doelen kunnen nastreven. Zo kunnen ze ernaar streven zichzelf te verbeteren en te ontwikkelen (mastery approach-doelen) of competentie te demonstreren aan anderen (performance approach-doelen).

Sijbom: “Wij keken naar deze verschillende typen doelen en de invloed daarvan op het uitvoeren van uitdagende werkervaringen. Medewerkers die zich sterk richten op mastery approach-doelen blijken zowel publiek zichtbare als minder zichtbare (privé) uitdaging in hun werk te zoeken. Deze uitdagingen bieden hen immers mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Medewerkers die zich meer op performance approach -doelen richten, willen daarentegen uitsluitend publiek uitdagende werkervaringen.”

De verklaring hiervoor is simpel, aldus Sijbom: “Zichtbare uitdagende werkervaringen geven medewerkers de mogelijkheid hun competenties ten overstaan van anderen te tonen en positieve beoordelingen van anderen te krijgen (bijvoorbeeld van een leidinggevende of andere collega’s). Omdat publiek uitdagende werkervaringen relatief afgebakend zijn kunnen medewerkers zich hier goed op voorbereiden en oefenen waardoor de kans op succes wordt vergroot.”

Uitdaging in het werk geeft medewerkers de kans zich te ontwikkelen. Het is voor organisaties belangrijk dergelijke uitdagende werkervaringen te bieden zodat ze talent aan zich kunnen binden. Het loont daarbij rekening te houden met de doelen van medewerkers en de uitdagende werkervaringen daarop af te stemmen.

R.B.L. Sijbom, B. Carette, & N.G. Dimitrova: Are All Challenges Equal? Goal Orientations and their Relationship with Private and Public Challenging Job Experiences' in: Journal of Personnel Psychology, (2020), 19, pp. 33-43. https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000241.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen